Viziunea noastra

Viziunea noastră

De vorbă cu Florin Călinescu!

 

 

 

 

 

Viitorul este Verde

TRANSPORT ȘI TELECOMUNICAȚII

TRANSPORT ȘI TELECOMUNICAȚII

Politica noastră în domeniile transporturilor și telecomunicațiilor este ghidată de aspectul justiției sociale. Sistemul actual, la fel ca în atâtea alte domenii, este caracterizat prin disparități extreme în ceea ce privește oportunitățile și dorim să schimbăm acest lucru.

1. Vom oferi garanții de mobilitate prin transportul public.

În rețeaua de transport public vom introduce un orar național integrat. De preferință, ar trebui să existe trafic pe oră pentru liniile importante. În zonele adiacente, în loc de oferta de autobuze cu capacitate mare la intervale mari de timp, vom pune la dispoziție vehicule mai mici la cerere, dar cu conexiuni bune. Aceast lucru nu va crește semnificativ costurile de operare, deoarece se bazează pe o mai bună utilizare a rezervelor din sistem. De asemenea, vom reînnoi sistemul de tarife și pachete tarifare într-o abordare unificată. Vom crea un sistem național de ticketing electronic. Vom reduce treptat nivelul taxelor de mediu - în conformitate cu capacitatea de asimilare la nivel de țară, începând cu reducerea TVA-ului - și vom extinde reducerile studenților și vârstnicilor. Aceasta va extinde radical oportunitățile de angajare și de activitate socială ale populației rurale.

2. Interesele pasagerilor vor fi luate în considerare în cee ace privește transportul public.

Vom incuraja sistemul de transport în comun și modernizarea lui. Vom finaliza separarea efectivă a căii ferate de alte activități feroviare. O sursă semnificativă de venituri pentru calea ferată o reprezintă, printre altele, imobiliarele cu suprafețe imense, redundante, banii obținuți pe acestea putând fi utilizați pentru renovarea și modernizarea rețelei. Vom dezvolta reglementări prin care extensiile feroviare pot acționa ca și căi ferate de interes local, în coordonare cu liniile de autobuz și metro sau tramvai.

3. Nimic nu se oprește la granițe!

Ne vom strădui să stabilim o cooperare strânsă cu țările vecine pe probleme de infrastructură și vom iniția crearea de rețele comune pentru a dezvolta noi oportunități de natură economică. Pe lângă faptul ca oferă o concurență sănătoasă, acest lucru ar ajuta la vindecarea rănilor din secolul al XX-lea în zonele de frontieră și ar elimina periferiile interne consacrate. Combinarea rețelelor de energie ar contribui la rezolvarea dependenței țărilor în cauză. Acest tip de cooperare poate servi, de asemenea, ca model pentru UE în domenii precum telecomunicațiile, zonele feroviare și poștale, sistemele de taxare comune sau registrul comun al vehiculelor.

4. Ne propunem să realizăm progrese rezonabile și ecologice în transportul de marfă.

Vom crește competitivitatea căilor ferate în transportul de marfă. Prin dezvoltarea conștientă a transportului feroviar și fluvial combinat, vom reduce poluarea cauzată de vehiculele de mărfuri grele care trec prin țară. În acest scop, vom construi terminale și porturi de transbordare în zone cu trafic ridicat de marfă. Vom filtra vehiculele comerciale care sunt în stare tehnică precară, supraîncărcate și fără autorizație de transport; vom monitoriza foarte strict respectarea reglementărilor de securitate și mediu.

5. Viitorul bate la ușă, întrebarea este dacă îl lăsăm să intre.

Vom promova o legislație care să facă România atractivă pentru dezvoltatorii și distribuitorii de noi soluții tehnice, ceea ce ar reprezenta un pas înainte pe drumul către un sistem de transporturi eficient și durabil. România are nevoie de un sistem de transport sustenabil. Acest lucru presupune investiții în căile ferate, conectarea interjudețeană cu trenuri accesibile din punct de vedere orar, dar și ca preț, inclusiv trenuri rapide și de noapte. Pentru a elimina congestia în trafic și poluarea, în special în orașele mari, România trebuie să investească mai mult în transportul public, dar și în promovarea mersului pe jos și pe bicicletă.

6. Vom interzice motoarelor cu ardere internă începând cu 2030, conform normelor UE.

Contracția rapidă a pieței autovehiculelor diesel este un factor important în lupta împotriva schimbărilor climatice, având ca rezultat reducerea consumului de energie și a emisiilor. Ne vom asigura că trecerea spre soluții ecologice este treptată: vom aplica reglementări mai stricte atunci când introducem pe piață mașini noi. Vom introduce monitorizarea periodică a emisiilor provenite de la vehicule în traficul zilnic.

7. Vom reducem spațiile publice urbane afectate de trafic și ambuteiajul pe autostrăzi.

În centrele aglomerate, vom spori zonele fără autovehicule și cele de circulație vor fi înmulțite, se va introduce o taxă și motoarele cu ardere internă vor fi eliminate treptat. În epoca mașinilor electrice, taxele pot fi utilizate pentru acoperirea întreținerii și funcționării rețelei rutiere în loc de taxe încorporate în prețul carburantului. În introducerea treptată a acestei măsuri, ne vom asigura că zonele dezavantajate economic de poziția lor geografică vor primi sprijin suplimentar proporțional cu deficitul.  Vom crea condiții favorabile pentru traficul de pietoni și biciclete. Vom încuraja utilizarea sistemelor auto publice (partajarea mașinilor) și a carpooling-ului.

8. Vom deschide calea către o lume digitală accesibilă tuturor.

Utilizarea rețelei digitale face parte din viața de zi cu zi, iar accesibilitatea acesteia este, prin urmare, garantată prin lege. Printr-un acord-cadru cu furnizorii de servicii, vom oferi gospodăriilor acces la un pachet de bază de internet, chiar și în mod gratuit. În interesul consumatorilor, vom consolida concurența între furnizorii de servicii pe piața internetului mobil. De asemenea, pledăm pentru neutralitatea rețelei de internet la nivel european: lățimea de bandă trebuie să fie la fel de disponibilă pentru tot traficul de date.