Viziunea noastra

Viziunea noastră

De vorbă cu Florin Călinescu!

 

 

 

 

 

Viitorul este Verde

Sanatate

SĂNĂTATE

Deteriorarea spontană a sănătății publice ia proporții alarmante: atât personalul medical, cât și pacienții cu posibilități financiare aleg drumul străinătății în masă. Discrepanțele în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea serviciilor oferite sunt din ce în ce mai mari și imprevizibile, astfel încât, pacienții care își pot permite, cheltuiesc din ce în ce mai mult pentru a primi îngrijiri adecvate în mediul privat de sănătate.

Una dintre primele noastre măsuri va fi o revizuire cuprinzătoare a sistemului de asistență medicală și de finanțare a acestuia, deoarece lipsa de investiții din ultimii treizeci de ani în modernizarea acestui sistem și în educația continuă a personalului medical provoacă moartea a mii de persoane în fiecare an, a căror afecțiuni ar putea fi tratate în condițiile tehnologiei actuale.

Ne propunem să oferim acces la servicii medicale de bază tuturor cetățenilor. Vom îmbunătăți eficiența sistemului de aprovizionare cu medicamente, aparatură și echipamente medicale, utilizând mai rațional capacitățile de finanțare. Vom crea condiții de finanțare corecte și transparente. Vom asigura o remunerație echitabilă pentru profesioniștii din domeniul sănătății și condiții de muncă mai bune, necesare exercitării acestei profesii.

1. Politicile din domeniul sănătății vor fi resimțite în toate deciziile guvernului nostru.

Politicile de sănătate nu sunt doar o problemă de sector: menținerea sănătății și prevenirea bolilor joacă un rol important în educație și în politicile culturale, este un obiectiv esențial al eforturilor noastre de protecție mediu și, pe bună dreptate, acordăm o mare importanță eradicării sărăciei extreme, având în vedere cumulativul social și indicatorii de sănătate precară. Și în sectorul sănătății, banii cheltuiți în dezvoltare, măsuri de prevenire a îmbolnăvirii, diagnostic precoce și screening-uri regulate reprezintă o investiție profitabilă. Vom dezvolta programe la nivel regional pentru prevenirea bolilor transmisibile, dar și campanii de promovare a educației în materie de sănătate pentru cetățeni.

2. Vom restabili autonomia securității sociale.

Dorim să creăm un sistem ce are la bază securitatea socială, în care să existe o legătură directă între contribuția angajatului și dreptul acestuia la servicii medicale. Asigurarea de bază a celor care nu realizează venituri va fi asigurată de bugetul central, întrucât autonomia asistenței medicale bazate pe securitatea socială nu împiedică rolul normativ al bugetului. Este important de menționat aici că utilizarea ineficientă a resurselor publice limitează accesul la servicii de sănătate.

3. Vom oferi servicii diferențiate în cadrul sistemului unitar de securitate socială.

Acceptăm extinderea gamei de servicii private ca o completare a sistemului public de asigurări, bazată pe o delimitare clară a rolurilor și responsabilităților. Vom controla calitatea serviciilor oferite printr-o monitorizare adecvată a organismelor profesionale implicate. Vom introduce standarde internaționale care reflectă calitatea îngrijirii pacienților.

4. Vom crea un Minister al Sănătății independent.

Petru a reduce discrepanțele sociale în materie de sănătate și pentru a asigura eficiența politicilor de sănătate la nivel de stat este nevoie de un Minister al Sănătății independent și de un sistem unificat caracterizat printr-o colaborare strânsă între instituțiile de sănătate publică și autorități din domeniul sanitar. Pe lângă sarcinile legate de organizarea și conducerea sistemului instituțional, ne vom asigura că întreținerea și respectarea continuă a condițiilor și protocoalelor profesionale minime obligatorii să reprezinte o sarcină importantă a administrației acestui minister.

5. Vom îmbunătăți condițiile de muncă ale celor care lucrează în asistența medicală, mai ales în zonele dezavantajate.

Veniturile reduse, volumul mare de muncă și condițiile precare de desfășurare a activității medicale necesită o intervenție imediată din partea guvernului. Este nevoie de măsuri urgente pentru a echilibra deficitul de personal și a ameliora raportul pacient/ cadru medical. Dorim să introducem alocații pentru locuințe și alte beneficii (i.e, concedii de recuperare, posibilitatea de intrare treptată în pensie cu un sistem de salarizare diferențiat, pensii proporționale cu dificultatea muncii depuse) pentru a atenua deficitul de profesioniști din mediul rural și pentru a-i încuraja pe cei aflați la început de carieră.

6. Șpaga poate fi eliminată!

Oferind salarii și condiții de muncă decente lucrătorilor din sănătate, și regândind sistemul de asigurări de sănătate astfel încât pacienții să nu mai trebuiască să scoată bani din buzunar la spital, ci să primească ulterior, acasă, o factură cu suma de bani care nu este acoperită de asigurare și pe care, prin urmare, trebuie să o plăteasca ne vor permite să scăpăm de sistemul de șpagă. De asemenea, dorim să creăm un sistem medical în care să putem contoriza și monitoriza mult mai bine rezultatele, iar pacienții să plătească, în principal, pentru rezultate, și mai puțin pentru servicii.

7. Într-un sistem de sănătate reorganizat, toată lumea primește mai rapid serviciile de care are nevoie.

Pentru a elimina inegalitățile în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate de la nivel regional, vom lua măsuri pentru pentru ca instituțiile de sănătate publică să aibă capacitatea de a asigura nivele de asistență medicală comparabile în toate regiunile țării. În acest sens, dorim o separare clară a instituțiilor și a responsabilităților acestora în funcție de tipul de îngrijire (de urgență, la domiciliu, de reabilitare, de îngrijire de specialitate) și de nivelul acesteia (asistență primară, ambulatoriu, spitalizare). Funcționarea uniformă a rețelelor regionale operate de municipalitățile județene și metropolitane va asigura transparența serviciilor oferite, va reduce timpul de așteptare pentru pacienți, va elimina duplicările inutile la nivel de servicii și va promova o funcționare mai eficientă și mai rentabilă a întregului sistem sanitar. Clinicile ambulatorii și spitalele de zi vor dezaglomera spitalele de pacienții care nu necesită îngrijire de specialitate, în timp ce asistența primară (i.e., medicii de familie) va putea să preia sarcinile de rutină de la personalul de specialitate, redefinindu-și rolul în managementul sănătății (prevenire, screening etc.). Ca urmare a unei divizări mai raționale a sarcinilor, spitalele vor fi frecventate de mai puțini pacienți, care vor putea primi îngrijiri la un nivel avansat. Spitalele vor putea primi pacienți 24 de ore pe zi și vor fi disponibile în caz de urgență prin intermediul unui serviciu de ambulanță modernizat, ca rezultat al investițiilor de reînnoire a echipamentelor și a managementului acestui serviciu, pe care ni le propunem.

8. Vom desemna un comisar parlamentar pentru a proteja dreptul la sănătate al cetățenilor.

Constituția țării prevede că toată lumea are dreptul la sănătate fizică și psihică. În conformitate cu acest aspect, considerăm importantă constituirea instituției comisarului parlamentar pentru sănătate (după modelul Ombudsman), astfel încât executarea acestui drept să fie asistată de un birou cu un mandat independent de ciclul parlamentar, administrație și managementul sectorial.

9. Vom investi în educația medicală continuă.

Vom lua măsuri pentru a crește numărul de actori implicați și vom diversifica sursele pentru a asigura educația continuă a profesioniștilor din domeniul medical în conformitate cu cerințele actuale. Vom ajuta tinerii profesioniști să obțină un loc de muncă în țară, acordându-le cu o indemnizație de pornire profesională și sprijin pentru locuințe - în special în mediul rural. Vom lua măsuri pentru a adapta conținutul și practica de pregătire profesională în sănătate la sistemul de îngrijire conceput în funcție de nevoile pacientului. Conceptul educațional va fi creat pe baza unor propuneri de la organizații profesionale și de pacienți, instituții de instruire și angajatori. Ne vom asigura că profesioniștii din domeniul sănătății sunt pregătiți să aplice cele mai noi tehnologii pentru a-și însuși abilitățile necesare; vom pune, de asemenea, un accent deosebit pe consolidarea abilităților umane. Vom iniția implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății pensionari în procesele de instruire și îndrumare.

10. Vom moderniza sistemul de aprovizionare cu medicamente.

Vrem să limităm activitățile de marketing ale producătorilor și să îmbunătățim sistemul informațional independent de producător. Vom sprijini micii distribuitori farmaceutici.

11. Vom acorda o atenție specială sănătății mentale.

Sănătatea mentală este o condiție necesară pentru o bună calitate a vieții, iar lipsa acesteia este o cauză comună a bolilor fizice. Un profesionist în sănătate mintală are un rol important în menținerea sănătății în ansamblu a pacienților. În România, este nevoie de investiții în campanii de informare asupra sănătății mintale și a importanței menținerii ei.  Recunoașterea depresiei și a tulburărilor psihosomatice, prevenirea și tratarea dependențelor (i.e., droguri, alcool) au un rol special în programele de sănătate publică. Vom crea condițiile pentru ca aceste aspecte să fie dezbătute mai larg, atât în educația publică, cât și în asistența medicală.

12. Nu abandonăm pacienții bolnavi incurabil.

Asigurarea calității vieții pacienților care suferă de afecțiuni cronice, reducerea vulnerabilității acestora și păstrarea demnității lor umane depinde, în mare măsură, de calitatea îngrijirii medicale. În cele mai multe cazuri, rudele-îngrijitor reprezintă o soluție mai umană și economică, motiv pentru care susținem recunoașterea acestui rol de îngrijitor ca relație de muncă și introducerea unei indemnizații de îngrijire la nivelul salariului minim.

13. Trebuie să învățăm să trăim cu beneficiile tehnologiei informaționale și a e-health.

Aplicarea la scară largă în sănătate a noilor tehnologii informaționale nu mai poate aștepta. Ne propunem să investim în pregătirea profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a utiliza noile tehnologii spre a-și face munca mai ușoară și mai eficientă în relație cu pacienții. Susținem utilizarea  dispozitivelor electronice omologate la nivel de UE, care pot fi purtate de pacienți pentru a le oferi un feedback direct asupra stării lor de sănătate. Acestea sunt deosebit de importante pentru persoanele în vârstă și pentru pacienții care trăiesc singuri: acești pacienți vor putea primi ajutor medical la timp, când este cazul. Pentru că toate aceste tehnologii de informatică medicală utilizează date confidențiale asupra stării de sănătate a pacienților, vom acorda o atenție deosebită respectării drepturilor de protecție a datelor, in conformitate cu legislația UE.

14. Planul de revenire din criza COVID-19 trebuie să conțină măsuri ambițioase în domeniul sănătății.

Planul de revenire propus și bugetul alocat nu ar trebui să abordeze numai recuperarea din pandemia datorată COVID-19, ci să vină cu soluții concrete pentru a construi un sistem de sănătate durabil și capabil să facă față situațiilor de urgență și crizelor din viitor. Noi propunem un plan conceput într-un mod care să conducă realizarea obiectivelor sistemului de sănătate publică din România (așa cum au fost ele descrise la punctele anterioare), să abordeze inegalitățile sociale și să realizeze inovarea și consolidarea pe termen lung a sistemului de sănătate. Ne propunem să asigurăm ameliorarea sănătăţii pe termen lung prin investiții în măsuri de prevenire a îmbolnăvirii, cercetare și inovare în domeniul medical și promovarea sănătății la toate nivelele.