Viziunea noastra

Viziunea noastră

De vorbă cu Florin Călinescu!

 

 

 

 

 

Viitorul este Verde

RELAȚII INTERNAȚIONALE

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Politica externă românească și-a pierdut credibilitatea: a servit interesele politice interne și pe cele economice percepute pe termen scurt, a devenit imprevizibilă și s-a pus în discuție angajamentul său față de țară. Utilitarismul pătrunde și în politica națională: românii din străinătate văd guvernul actual în principal ca pe o rezervă de muncă pentru a-i înlocui pe cei care au emigrat în Europa de Vest, precum și ca pe un înlocuitor al bazei sale de vot în scădere. De asemenea, alianța PSD/PNL a adaptat sistemul instituțional la politica sa externă, orientată către elitele corupte. Ei au zguduit fondul personal, organizațional și intelectual al diplomației române cu concedieri în masă; tot ei au ocupat posturile vacante cu candidați politici, fără suficiente abilități diplomatice.

Considerăm că este sarcina noastră să restabilim prestigiul internațional al țării. Condiția preliminară pentru consecvență este aceea că putem formula principalele obiective ale politicii externe românești, care pot genera un consens.

1. România are un loc printre statele democratice guvernate de statul de drept, este țară membră a NATO și a Uniunii Europene.

Cooperarea strategică cu regimurile dictatoriale este incompatibilă cu acest rol. Politica noastră externă nu trebuie să se îndrepte către Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan sau China. Istoria dovedește că supraviețuirea noastră este asigurată de angajamentul nostru occidental.

2. Fiecare pas al politicii noastre externe trebuie să țină cont de impactul său asupra românilor care trăiesc dincolo de granițele noastre.

Percepția internațională nefavorabilă a României afectează dezvoltarea situației noastre ca națiune. În Uniunea Europeană, guvernul român poate susține cu succes aspirațiile de autonomie ale comunităților, întrucât aplicarea libertăților minorităților și păstrarea identității lor culturale sunt printre principiile adesea exprimate de Uniunea Europeană. Vom face tot ce putem pentru a pune în practică aceste principii.

3. Scopul principal al politicii noastre de vecinătate este de a asigura interoperabilitatea frontierelor.

Încercăm să utilizăm mai bine potențialul cooperării regionale, inclusiv în domeniile naturii și protecției mediului, dezvoltarea rețelelor de transport și comunicații și a politicii comune de apărare. În cadrul cooperării economice transfrontaliere, dorim, în primul rând, să promovăm dezvoltarea zonelor locuite din România. Interesele noastre comune, cum ar fi cele cu statele baltice sau aliații noștri din Balcanii de Vest și reprezentarea lor comună pe scena internațională, oferă o bază solidă pentru cooperarea pașnică.

4. Considerăm consolidarea continuă a cooperării europene și a solidarității interstatale drept o necesitate istorică.

Cu toate acestea, considerăm că succesul aspirațiilor de unitate nu este servit de uniformitate, ci de păstrarea diversității culturale și politice inegalabile a continentului; nu centralizare, ci o rețea de relații mai strânse între popoare, țări și regiuni; nu pentru a crește birocrația centrală, ci pentru a asigura funcționarea transparentă a instituțiilor și organizațiilor UE, a democrației participative și a principiilor subsidiarității. În același timp, am saluta extinderea competențelor Uniunii în domenii precum protecția mediului și a sănătății sau reducerea disparităților sociale. Susținem adoptarea unui minim social european comun pentru a reduce emigrarea lucrătorilor calificați. Ca parte a acestui lucru, am saluta, de asemenea, un regim european de salariu minim proporțional cu veniturile naționale, armonizând, în același timp, politicile fiscale ale statelor membre și normele de drept al muncii.

5. Sarcina principală a Uniunii Europene este ca statele membre să acționeze împreună pentru a contribui la păstrarea influenței Europei în politica mondială.

Aceasta necesită o politică externă și de apărare comună: susținem crearea acesteia. Suntem în fruntea dezvoltării unei strategii pe termen lung pentru combaterea crizei de refugiați, pentru care considerăm esențială o reformă cuprinzătoare a sistemului Dublin. Susținem eforturile de a stabili o protecție comună a frontierelor și o politică comună de apărare în general.

6. Baza solidarității europene este moștenirea istorică și culturală comună a popoarelor noastre.

Această unitate poate fi servită și amenințată de interese economice. Credem că ideea unei Europe cu două viteze, urmărită din motive pur economice, nu întărește solidaritatea. Practic, suntem de acord cu introducerea monedei unice europene, dar normele din zona euro de astăzi nu asigură suficient securitatea monetară a țărilor care utilizează moneda unică, astfel încât vom iniția o revizuire a acesteia. Girăm doar acorduri comerciale transparente, care nu pun în pericol integritatea mediului, acquis-ului social sau al culturii naționale, nici aici, nici în țările partenere. Susținem o procedură unică a UE pentru eradicarea paradisurilor fiscale off-shore pentru a limita influența intereselor comerciale multinaționale.

7. Ne opunem tuturor formelor de nedreptate globală

Împărțirea nord-sud, goana pentru creștere și anomaliile sistemului de liber schimb global sunt responsabile direct de distrugerea mediului pe o scară istorică a Pământului, de răspândirea deficienței elementare, a conflictelor de război și a terorismului. Astăzi, toate acestea au dus la cea mai mare rată de migrație din istoria umană. Este în interesul și datoria morală a Occidentului să lucreze fără teama de vreun sacrificiu, folosind resursele sale financiare, cunoștințele și influența politică, pentru a se asigura că milioane de oameni care fug de diferite forme de mizerie au un trai sigur în patrie.

8. Suntem în fruntea eforturilor internaționale de mediu.

Căutăm o nouă oportunitate favorabilă pentru politica externă românească, implicată în a lua parte la o cooperare globală, care va opri distrugerea vieții sălbatice. Considerăm Obiectivele globale de sustenabilitate a ONU ca un ghid, în formularea căruia reprezentanții României au jucat un rol decisiv. Pe alte continente, vom căuta și posibilitatea unei cooperări mai strânse cu noile mari puteri, angajate în mod similar cu aceste  obiective, precum Canada, India, Australia.

9. Regândim bazele politicii noastre de securitate.

Punctul de plecare al programului nostru de politică de securitate este ideea că țara noastră nu mai este amenințată în primul rând de reapariția conflictelor armate tradiționale, între state, ci de noi tipuri de atacuri: terorism, războiul IT, aspirații politice distructive finanțate din străinătate. Apărarea împotriva acestora nu este responsabilitatea exclusivă a forțelor armate, ci necesită o cooperare planificată cu atenție între mai multe ministere și serviciile de securitate.

10. Modernizăm armata.

Cu toate acestea, restabilirea capacității noastre de apărare nu poate fi așteptată nici în zonele tradiționale ale apărării naționale. Pentru ca România să-și îndeplinească sarcinile politicii de securitate ca membru al NATO și al Uniunii Europene, în armata noastră trebuie să se realizeze o importantă structură, organizare și modernizare a armamentelor. Ne asumăm consecințele bugetare în acest sens: vom crește treptat ponderea cheltuielilor pentru apărare la standardele cerute de partenerii noștri strategici.