Viziunea noastra

Viziunea noastră

De vorbă cu Florin Călinescu!

 

 

 

 

 

Viitorul este Verde

PROTECȚIA MEDIULUI

PROTECȚIA MEDIULUI

Distrugerea biodiversității și efectele schimbărilor climatice nu vor avea consecințe doar în viitorul îndepărtat și în țările îndepărtate, ci aici și acum. România este una dintre țările europene cele mai expuse schimbărilor climatice, iar sănătatea extrem de precară a locuitorilor săi este strâns legată de calitatea mediului. De noi depinde dacă vom continua să distrugem cadrul natural prin practici iresponsabile sau vom începe să protejăm resursele de bază ale țării pentru a crea premisele unei vieți mai bune, nu doar pentru noi, cei de azi, ci și pentru cei care vin după noi.

  1. Lupta împotriva schimbărilor climatice este în centrul politicii noastre guvernamentale.

În conformitate cu Acordul de la Paris (2016) și cu Legea Climatică (2020) propusă de UE, România trebuie să se alinieze țărilor occidentale și să facă toate eforturile posibile pentru a limita încălzirea globală. Propunerile noastre sunt în acord cu obiectivele Pactului Verde European (2019) și vin cu soluții concrete în domenii ca resurse naturale, bioeconomie, circularitate, managementul deșeurilor, calitatea aerului, mobilitate, biodiversitate, arii naturale protejate, și infrastructură verde.

  1. Vom lua măsuri pentru a împiedica efectele schimbărilor climatice.

Utilizarea resurselor de apă subterană, care reprezintă rezerve strategice, este permisă până la un nivel dovedit de reîncărcare. Vom crește capacitatea solului de a reține ploaia, promovând metode adecvate de utilizare a terenului și de cultivare. Aplicând metode eficiente de gestionare a pânzei freatice, în loc să îngustăm câmpurile inundabile, vom putea oferi spațiu pentru cursul natural de apă, când este posibil. În agricultură, vom pune accent pe activitățile care se adaptează condițiilor naturale locale. Vom lua măsuri pentru a face față situațiilor meteorologice extreme în domeniile sănătății mediului și gestionării dezastrelor.

  1. Apa este cea mai valoroasă materie primă a secolului al XXI-lea și o tratăm în consecință.

Bazele noastre de apă sunt amenințate de poluarea continuă, scăderea nivelului apei subterane și lipsa precipitațiilor, de aceea vom implementa un program consecvent de protecție a bazelor de apă. Protecția râurilor, a lacurilor de acumulare și a fluxurilor de ape subterane este gestionată într-un singur sistem. Lucrăm împotriva pierderii insuportabil de mari (20%) a rețelei de apă potabilă. Susținem mai puternic investițiile private pentru economisirea apei. Vom lua măsuri mai puternice pentru a elimina sursele de poluare transfrontaliere care ne amenință râurile; dacă este necesar, vom iniția reînnoirea convențiilor transfrontaliere în domeniul apei care reglementează metoda de distribuire a apei în spiritul directivelor-cadru pentru apă ale Uniunii Europene.

  1. Resursele noastre naturale de bază- terenurile, pădurile, resursele de apă și cele minerale reprezintă o parte inalienabilă a bogăției naționale.

Aceste resurse nu pot cădea în mâini străine. De aceea, ne propunem să inițiem o revizuire a reglementărilor actuale ale UE, pentru a menține în mod prioritar proprietatea internă, mai ales cea comunitară. Mai mult decât atât, trebuie să ne protejăm resursele naturale împotriva consecințelor managementului intern neglijent, respectiv împotriva încorporării zonelor biologic active, a deșeurilor de apă și a utilizării tehnologiilor agricole care pun în pericol, printre altele, fertilitatea solului. Vom păstra pădurile de stat în proprietatea statului, pădurile din ariile naturale protejate în gestionarea parcurilor naționale și le vom consolida rolul  pe care îl au în bunăstarea publică.

  1. Creștem responsabilitatea guvernamentală în ceea ce privește conservarea naturii.

Pentru a îmbunătăți starea ecologică a ariilor naturale protejate, ne vom asigura că acestea sunt realizate numai în conformitate cu planurile de management. Vom aduce modificari legii silvice pentru  a servi scopurilor managementului durabil al pădurilor. România este țara cu cea mai mare biodiversitate din UE (are 2/3 din pădurile virgine ale UE și peste jumătate din populațiile europene de carnivore mari). Prin Strategia pe Biodiversitate, UE propune ca, până în 2030, 30% din suprafețele terestre și marine să fie arii naturale protejate (în România avem 23%). Vom profita de această oportunitate foarte mare pentru România și de banii pe ce UE ii alocă în acest sens și vom propune o strategie de dezvoltare durabilă care să acopere tot ceea ce trebuie conservat la nivel național.

De asemenea, ne propunem să dezvoltăm un nou cadru legislativ pentru monitorizarea și exploatarea ilegală a pădurilor. Stoparea defrișărilor și pedepsirea drastică a celor care taie pădurile ilegal. Oprirea tăierilor în scop industrial pentru 10 ani de zile concomitent cu un program de reîmpădurire urgentă

Prin modificarea legii de protecție a pășunilor și crearea unui sistem de sprijin de gestionare agro-ecologică, vom promova extinderea și utilizarea multifuncțională a zonelor de pajiște cu declin rapid. Vom crea condițiile legale și condițiile necesare de conservare și ameliorare a zonelor umede existente și vom lansa un program de restaurare a acestora. Calitatea conservării naturii statului nu poate depinde de dezvoltarea resurselor licitate, a veniturilor din afaceri și a subvențiilor agricole, prin urmare, trebuie finanțată din surse bugetare.

5. Vom oferi protecție necondiționată din punct de vedere legal orașelor prin  crearea de zone verzi.

Vom face orașele și satele mai viabile dezvoltând zone verzi, parcuri, grădini comunitare, amenajând malurilor apelor, grădinile școlare și protejând necondiționat natura din vecinătatea lor. Vom pune capăt încorporării spațiilor verzi urbane în proiectele de dezvoltare imobiliară, distrugerii fără sens a copacilor aflați pe domeniul public, care sunt sursă de oxigen, cunoscut fiind faptul că răsadurile nu sunt în măsură să înlocuiască capacitatea biologică a unui copac mare pierdut, nici măcar într-o jumătate de secol.

6. Vrem aer curat!

În prezent, în fiecare an, poluarea aerului este cauza a 400.000 de decese timpurii în rândul cetățenilor europeni și deteriorează calitatea vieții pentru alte milioane. De aceea, este de datoria noastră să intervenim. Autoritățile pot interveni legal în cazul poluatorilor - instalații industriale, proprietari de vehicule etc. Nu vom permite nicio întârziere sau evaziune în ceea ce privește activitățile dăunătoare  pentru aerul pe care îl respirăm. Vom reduce traficul auto prin creșterea atractivității pentru transportul public. Susținem modernizarea încălzirii clădirilor și îmbunătățirea eficienței energetice a acestora. Instalarea de sisteme de monitorizare a calității aerului in toate orașele cu vizualizare publică pe internet.

7. Spunem stop poluării fonice.

Poluarea fonică persistentă este responsabilă pentru o multitudine de schimbări care afectează sănătatea mentală și fizică a locuitorilor din mediul urban, cu precădere. Printr-o combinație de reglementări, implementări, soluții active și pasive, ne vom asigura că aeroporturile, drumurile, căile ferate, instalațiile industriale și de catering și anumite vehicule care nu sunt „silențioase” în mod deliberat nu vor cauza daune pentru sănătate pe fond de zgomot.

8. Vom continua să punem în aplicare programul de remediere a mediului și vom introduce un sistem de asigurare de răspundere civilă.

Suntem la curent că există foarte multe zone contaminate în țară care au nevoie de remedieri urgente pentru că pun în pericol oamenii, solul și resursele de apă. Guvernele anterioare au eliminat  de pe ordinea de zi implementarea programului de remediere a mediului. Considerăm că este datoria noastră să păstrăm calitatea mediului și să încercăm să prevenim situații de contaminare în viitor cu o asigurare obligatorie de răspundere civilă, care și-a dovedit beneficiile în întreaga Europă.

9. Vom crea condițiile pentru tranziția către o economie circulară.

Economisirea de materiale și energie, îmbunătățirea durabilității produselor, crearea de cicluri circulare de producție sunt în interesul vital al unei țări care și-a epuizat resursele, dar constituie și o parte importantă a luptei împotriva schimbărilor climatice. Tranziția către o economie verde, reducând în același timp povara asupra mediului, va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra calității ocupării forței de muncă, a calității vieții și a competitivității economiei noastre. Vom susține acest proces prin extinderea obligatorie a perioadei de garanție pentru anumite categorii de produse, introducerea taxelor de depozit, încurajarea serviciilor de reparații, revizuirea conținutului obligatoriu al informațiilor și publicității produsului și interzicerea arderii necontrolate și ilegale a deșeurilor.

11. Vom introduce o nouă abordare a gestionării deșeurilor.

Ceea ce hotărâm să aruncăm, fie că este vorba de alimente, medicamente, hârtie, plastic sau altceva, a implicat o investiție semnificativă de materiale și energie în producția sa, de aceea acestea trebuie tratate și depozitate ca deșeuri. Prin urmare, în gestionarea deșeurilor accentul se pune, în primul rând pe generarea acestora în cantități minime, și, în al doilea rând, pe reciclare. În acest sens, vom încuraja prevenirea prin aplicarea de taxe proporționale cu cantitatea de deșeuri produsă (așa-numitele cheltuieli cu gunoiul), vom introduce sisteme de depozitare în cât mai multe zone, vom dezvolta infrastructura adecvată pentru colectarea și reciclarea selectivă a deșeurilor, vom scurta rutele de transport al gunoiului și vom elimina condițiile haotice datorate supracentralizării. Vom solicita, de asemenea, și implementarea de soluții degradabile și reciclabile de ambalare, cu consum minim de materiale și energie. În schimb, considerăm ca fiind dăunătoare pentru mediu eforturile actuale ale guvernului de a răspândi incinerarea deșeurilor. Prin consolidarea și responsabilizarea activității autorităților, vom acorda o atenție deosebită tratării adecvate a deșeurilor periculoase existente și generate, precum și eliminării zonelor deja contaminate. Prin influențarea obiceiurilor de consum de apă și diseminarea tehnologiilor de tratament conștiente din punct de vedere al mediului, vom realiza o generare mai mică de ape uzate industrial.

12. Vom consolida legislația și instituțiile care protejează mediul.

Guvernele ultimilor 30 de ani au făcut ca legislația pentru protecția mediului să poată fi ocolită, au slăbit rețeaua instituțională, făcând practic imposibilă participarea societății la luarea deciziilor. Vom restabili independența ministerului și a autorităților de protecție a mediului și le vom oferi competența, tehnologia și baza științifică necesare pentru a acționa eficient. Dorim să asigurăm un acces facil și transparent la datele de mediu pentru toți cei interesați. Vom spijini cooperarea între actorii civili, guvernamentali și științifici în domeniul protecției mediului și naturii. În domeniul conservării naturii, vom consolida parcurile naționale în activitățile lor de gestionare și vom crea inspectorate independente de conservare a naturii pentru a îndeplini sarcini oficiale de supraveghere.