Viziunea noastra

Viziunea noastră

De vorbă cu Florin Călinescu!

 

 

 

 

 

Viitorul este Verde

POLITICĂ SOCIALĂ

POLITICĂ SOCIALĂ

Doar o societate ai cărei membri trăiesc într-o legătură de solidaritate reciprocă poate trata cu succes conflictele de conviețuire și provocările viitorului. Solidaritatea se bazează pe încredere în sensul cooperării. Astăzi suntem tot mai departe de acest fapt. De aceea, este nevoie de un nou contract social: între stat și cetățenii săi, bogați și săraci, tineri și bătrâni, femei și bărbați. Românii nu au votat pentru crearea unei societăți șocant de injuste și extrem de divizate precum cea în care trăim astăzi.

 1. Drepturi sociale esențiale pentru toți cetățenii.

România trebuie să asigure pentru toată lumea drepturile sociale esențiale, cum ar fi accesul la asistență medicală, locuințe și educație. Investițiile publice în locuințe sociale, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic ar putea fi sprijinite cu fonduri europene. Partidul Verde vine cu o viziune îndrăzneață, aceea a unui nou proiect legislativ care să stabilească scheme de venit minim pentru toate persoanele fără surse de venit sau cu un venit care nu le asigură un trai decent.

 

 1. Un loc de muncă decent pentru un trai sigur.

Astăzi, munca nu te protejează de sărăcie, veniturile din muncă nu garantează un trai decent. Ne propunem introducerea unui sistem de impozitare cu mai multe rate și a salariului minim fără impozit pe venit, și reducerea impozitului pe venit în raport cu valoarea salariului mediu. Venit minim de 1000 euro pentru salariați.

 1. Vom introduce venituri de incluziune socială.

Nu tratăm politica socială ca pe un principiu rezidual, ci ca pe o investiție în viitor, aceasta servind la crearea condițiilor de viață în care individul poate învăța și se poate dezvolta și, prin urmare, își poate găsi mai ușor un loc pe piața muncii. Sistemul actual de beneficii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă va fi înlocuit cu venituri de incluziune socială.

 1. Vom lărgi flexibilitatea sistemului de asistență socială.

Dorim să îmbunătățim acordarea de asistență socială pentru persoanele cu situații de viață dificile, prin acordarea de subvenții normative persoanelor care suferă de boli de lungă durată și dizabilități, care ajută la creșterea copiilor sau sprijinirea familiilor. Cu toate acestea, suntem conștienți că în multe cazuri, anumite nevoi sociale sunt legate de situații ad hoc, de anumite crize și probleme individuale. În astfel de cazuri, administrația locală este cea mai competentă să evalueze eligibilitatea și să determine metoda de asistență care trebuie implementată, de aceea vom crea cadrul și resursele necesare pentru ca administrația locală să își poată îndeplini această sarcină.

 1. Vrem să creăm locuri de muncă de calitate.

Prin regândirea sistemului pentru ocuparea forței de muncă și a educației, vom oferi o șansă reală în vederea căutării unui loc de muncă adecvat. Pentru a crea locuri de muncă de calitate și a-i pregăti pe solicitanții de locuri de muncă pentru acestea, este nevoie de o gamă largă de măsuri, atât din partea întreprinderilor, cât și din partea societății, de la recalificare și perfecționare până la susținerea antreprenoriatului social și înființarea întreprinderilor mici.

Partidul Verde consideră că la baza unei societăți prospere și inclusive stau drepturile celor din câmpul muncii. Susținem dreptul lucrătorilor de a se organiza în sindicate, precum și de negociere colectivă și dialog social.

Aproximativ două din cinci persoane cu loc de muncă în România se află sub pragul sărăciei. De aceea, vrem să actualizăm legile muncii, astfel încât acestea să țină cont de natura în schimbare a pieței muncii, protejând, de asemenea, și lucrătorii independenți. Vom lansa programe de dezvoltare economică care vizează zonele defavorizate și vom oferi sprijin diferențiat întreprinderilor care angajează persoane considerate ca defavorizate. De asemenea, dorim să oferim un program special pentru a susține angajarea persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea unui sistem diversificat de beneficii pentru angajatori.

 1. Politicile noastre de formare și piață a muncii se pregătesc pentru tranziția la cerințele secolului al XXI-lea.

Competitivitatea economiei noastre, evitarea șomajului în masă, prosperitatea și asigurarea zilei de mâine depind de o transformare la 180 de grade în ceea ce privește politicile noastre sociale și economice. Cheia pentru aceasta este reforma educației și a formării profesionale.

 1. Vom implementa o politică activă în ceea ce privește dreptul la o locuință.

Lipsa unei locuințe, cât și rata de locuințe neocupate din toată țara trebuiesc adresate prin măsuri adecvate. Prin înființarea agențiilor pentru locuințe sociale, vom sprijini închirierea locuințelor vacante. Vom dezvolta un nou regulament de închiriere care simplifică impozitarea, oferind, în același timp, garanții adecvate atât pentru chiriaș, cât și pentru proprietar. Vom crește numărul de apartamente în regim de închiriere de la stat: vom crea un fond de investitii în acest sens, care va oferi sprijin pentru renovarea și construcția a 10.000 de apartamente gândite spre a fi închiriate anual. Vom lansa o licitație pentru administrațiile locale cu scopul de a acoperi costurile renovărilor proprietăților rurale abandonate și transformarea acestora în locuințe de închiriat de tip social. În cazul locuințelor închiriate la oraș, vom elimina practica evacuării fără plasament. De asemenea, programul Prima Casă va fi regândit în beneficiul aplicanților.

 1. Susținem familia.

Vom acorda un sprijin special familiilor cu sarcini deosebit de grele, inclusiv părinților singuri și părinților copiilor cu boli cronice și dizabilități. Dorim să mărim valoarea indemnizației pentru familie. De asemenea, considerăm că reducerile de impozite sunt un instrument important pentru susținerea familiei. Vom analiza reglementările privind acordarea de pensii în acest sens. Vom îmbunătăți condițiile pentru funcționarea rețelei de asistenți maternali. Ne propunem să acordăm sprijin de la stat pentru îngrijirea periodică a copilului la domiciliu. Încurajăm extinderea activității cu timp parțial la domiciliu, iar îngrijirea la domiciliu să fie remunerată ca un salariu minim pe economie. Vom consolida instituțiile de dezvoltare și îngrijire timpurie a copiilor.

 1. Ne dorim o țară în care tinerii să îți poată calcula viitorul.

Tinerii din România au de înfruntat multe provocări și privesc cu teamă și neliniște spre viitor, în timp ce asistă la inactivitatea politicienilor de la conducerea țării.

Unul din șase tineri din România este șomer. Tinerii întâmpină dificultăți în trecerea de la sistemul de învățământ la piața muncii. În consecință, aproximativ jumatate dintre tinerii între 16 și 34 de ani au planuri să părăsească țara.

Partidul Verde este alături de tineri și dorește să construiască o societate în care aceștia au acces deplin la protecție și drepturi sociale, precum locuințe, educație și implicare politică. Propunerea noastră privind venitul minim ar garanta, printre altele, și o mai bună securitate socială pentru tineri. Tinerii din România merita locuri de munca de calitate.

Programul nostru, de la educație la dezvoltare rurală până la politica economică, oferă un sistem coerent de măsuri care sunt capabile să oprească acest proces catastrofal. Printre instrumentele de politică socială, am evidenția extinderea prestațiilor de sprijin familial pentru tinerii cu vârsta de peste 18 ani care rămân în sistemul de învățământ, extinderea locurilor de cazare, sprijin pentru tinerii antreprenori, un program de închiriere a locuințelor pentru tineri și asistență pentru întemeierea unei familii.

 1. Egalitatea de gen este o prioritate a Partidului VERDE!

În multe privințe, egalitatea între femei și bărbați există încă numai pe hârtie. În ciuda reglementarilor, nu a fost încă obținută o egalitate socială efectivă între femei și bărbați, diferența de venituri între sexe nu a dispărut, iar locurile de muncă de acasă sunt rare, ceea ce face imposibilă munca pentru mulți părinți singuri. Vom putea avea o schimbare semnificativă în acest domeniu dacă vom oferi stimulente pentru angajatori pentru crearea de programe cu ore de lucru flexibile, programe de lucru mai scurte sau casual și o mai bună utilizare a oportunităților de home office. Implicarea femeilor din țara noastră în politică este, de asemenea, foarte scăzută, iar liderii de sex feminin reprezintă o raritate la locul de muncă. Ne dorim ca politica să preia conducerea schimbării, așa că susținem introducerea cotei de cel puțin o treime dintre femei pe listele de partid. Vrem să avem grijă de femeile de etnie romă ca și grup dezavantajat. Vom lansa un program de burse pentru femeile de etnie romă care au fost nevoite să părăsească școala și doresc să își reia studiile. Vom lansa programe de instruire și recalificare pentru tinerele mame. Vom încerca să creăm noi profesii, astfel încât acestea să fie reprezentate corespunzător în profesiile sociale și în administrația publică.

 1. Spunem STOP violenței împotriva femeilor.

Ne vom immplica în programele comune ale țărilor europene pentru combatrea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Vom lua măsuri cuprinzătoare în domeniul prevenirii, protecției victimelor și a urmăririi penale a făptuitorilor. Vom crește numărul de puncte de adapost în caz de abuz, vom lansa campanii sociale, vom pregăti profesioniști în domeniul consilierii victimelor și vom lucra la aplicarea mai eficientă a legii în acest sens.

 1. Drepturile femeilor nu trebuie încălcate pe timp de pandemie.

Dimensiunea de gen a acestei crize trebuie abordată: femeile, ale căror competențe sunt subevaluate și, prin urmare, subplătite, sunt cel mai adesea lucrătoare în profesii esențiale. Chiar dacă femeile sunt remunerate inegal pentru o muncă egală, ele sunt, de asemenea, cele mai afectate de sarcina familială și de cea de îngrijire, ceea ce face ca munca lor să fie și mai mult nerecunoscută și neremunerată corespunzător. De acea noi dorim o legislație în vigoare care să recunoască valoarea profesiilor esențiale care sunt preluate în mare parte de femei, cât și o remunerare echitabilă a acestora în raport cu munca valoroasă pe care o depun. Dacă școlile și grădinițele continuă să fie închise, trebuie garantat accesul la îngrijirea de urgență a copiilor. Statul trebuie să se asigure că femeile nu vor fi penalizate pe nedrept pentru întârzieri la întoarcerea la muncă.

Mai mult decât atât, s-a înregistrat o creștere a raportărilor de violență bazată pe gen în timpul carantinei, de aceea, noi vom lua măsuri pentru a combate acest lucru.

 1. Venim în spijinul vârstnicilor.

Proporția persoanelor în vârstă este într-o continuă creștere. Mulți pensionari din România trăiesc la limita subzistenței. Partidul Verde consideră că nimeni nu trebuie să trăiască în sărăcie pentru că s-a pensionat. Propunerea Partidului Verde privind venitul minim le-ar putea garanta acestora un trai în limita decenței. Calculul pensiilor după contributivitate. Pensia minimă 600 euro. Eliminarea pensiilor speciale.

Trebuie să combatem prejudecățile și discriminarea împotriva lucrătorilor în vârstă. Partidul Verde propune un model care se practică de mult timp în țările occidentale, și anume, oamenilor ar trebui să li se permită pensionarea flexibilă. Un exemplu ar fi prin combinarea orelor de muncă reduse cu pensii parțiale.

 1. Succesul integrării romilor depinde de NOI.

În prezent, există practici de succes în ceea ce privește integrarea socială a minorității rome defavorizate, de la instruire la angajare și dezvoltare comunitară, până la acordarea de microcredite. Noi ne propunem sa adaptăm și să dezvoltăm aceste bune practici, în condițiile în care nu putem obține rezultate decât cu ​​pași mici, la scară locală, cu o muncă dedicată și consecventă. Vom încuraja cooperarea între autoritățile publice locale și conducerea etniei rome. Pentru a atinge obiectivele politicii sociale, considerăm că este necesar să creștem rolul romilor în comunitate.