Viziunea noastra

Viziunea noastră

De vorbă cu Florin Călinescu!

 

 

 

 

 

Viitorul este Verde

Economie

ECONOMIE

Obiectivele politicii Veri în domeniul economiei sunt foarte simple:

- Astăzi, în România, peste 5 milioane de oameni trăiesc în sărăcie - 1,5 milioane dintre aceștia sunt copii. Este inacceptabil! Toată lumea merită un nivel de trai decent.

- Partidul Verde consideră că reducerea sărăciei și combaterea inegalităților sociale trebuie să fie o piatră de temelie a tuturor politicilor naționale în domeniul economic și social.

- Vom interzice acumularea de averi obținute prin fapte de corupție sau ca recompensă pentru “munca” de partid.  Confiscarea averilor dobândite ilicit.

- Vom promova generarea de venituri din exploatarea și utilizarea propriilor resurse naturale și umane.

- Prin explorarea oportunităților și punctelor tari ale țării noastre vom putea crea punți de colaborare pentru a restabili competitivitatea economică.

„Avem creștere economică” este una dintre cele mai mari minciuni ale guvernului actual. În spatele indicatorilor favorabili se ascunde un ocean de CORUPȚIE. Fondurile europene de care avem oportunitatea să ne folosim sunt utilizate imprudent și se risipesc, de cele mai multe ori, fără rost. Banii publici migrează în buzunarele unor grupuri de interes din cercurile apropiate ale guvernului sau sunt investiți în construcții publice scumpe și inutile, în loc să îmbunătățească competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii.

Suntem susținători ai economiei de piață eco-sociale care se bazează pe principiul dezvoltării durabile.

1. Sarcina statului este de a furniza servicii publice și de a reprezenta interesele și bunăstarea populației pe care o deservește, nu de a genera venituri.

Statul își poate atinge obiectivele politicii sociale și economice prin încurajarea și informarea actorilor economici independenți de acesta. De asemenea, are obligația de a păstra proprietatea publică și concurența echitabilă pe piață și de a-și proteja cetățenii în calitate de lucrători, consumatori și antreprenori.

2. Ne dorim o politică fiscală responsabilă.

Ne propunem modificări semnificative la nivelul surselor de venit din cadrul bugetului pentru a distribui sarcinile publice mai echitabil și mai durabil și pentru a utiliza mai bine resursele pe parte de cheltuieli; între timp, însă, deficitul bugetar nu trebuie să crească, iar datoria publică trebuie să scadă.

3. Vom implementa o creștere generală a salariilor cu o reducere progresivă a impozitului pe venit.

În cadrul noului sistem, salariul minim NU va fi impozitat, după care sarcina fiscală va crește progresiv. Aceasta este însoțită de o reducere a contribuțiilor angajaților. Sarcina fiscală va crește semnificativ doar pentru un venit lunar echivalent cu de șapte ori salariul minim.

4. Vom introduce o impozitare mai ușoară care va veni în întâmpinarea protecției mediului înconjurător.

Vom reduce povara impozitării veniturilor din muncă și vom crește contribuția capitalului prin taxe de uzare excesivă a mediului. Vom introduce un impozit unic pe venit, care va aplica aceeași taxă (progresivă) tuturor veniturilor, indiferent de tipul de activitate întreprinsă. Vom elimina veniturile fiscale speciale. Vom reduce drastic numărul scutirilor fiscale, dar vom păstra și crește progresiv alocațiile pentru copii și le vom extinde și pentru studenții din învățământul superior cu vârsta până la 24 de ani. Vom elimina linia artificială dintre micro-întreprinderi și impozitarea forței de muncă. Prin reducerea radicală a numărului actual de tipuri de impozite, vom reduce și sarcina administrativă. De exemplu, vom elimina taxa de înregistrare existentă și taxele de reînscriere, lăsând doar o taxă auto calculată pe valuare adăugată și ajustată ecologic. Planificăm o cotă redusă de TVA în patru domenii: produse alimentare de bază, transport public, renovare de locuințe și activități de reparare și instalare, pentru a reduce cultura consumatorilor „de unică folosință”.

5. Regândim economia până la ultimul detaliu.

Venim cu propuneri bine gândite și responsabile pentru reorganizarea bugetului. Nu spunem numai ce ar trebui făcut, ci și cum trebuie făcut.

- În domeniul impozitării bunurilor, vom introduce o taxă de lux și o taxă ridicată pentru deținătorii de mai multe  proprietăți.

- Dorim să obținem o impozitare asupra utilizării excesive mediului prin majorarea comisioanelor pentru produsele obținute prin exploatarea resurselor țării, a redevențelor miniere, taxelor de poluare a mediului și a altor taxe de mediu.

- Vom introduce o taxă generală pentru eliberare gaze de seră.

- Frauda fiscală și frauda asupra plății TVA-ului sunt în continuare de ordinul a multe sute de miliarde de RON. Controlul drastic al contribuabililor mari și sancționarea substanțială a implicării lor în frauda TVA-ului vor însemna, de asemenea, venituri suplimentare semnificative. Veniturile din TVA vor crește și ca rezultat al creșterii salariilor și a puterii de cumpărare.

- Reducem drastic cheltuielile curente ale guvernului. Există, de asemenea, mult spațiu pentru reducerea birocrației guvernamentale pe mai multe nivele.

- Vom folosi resursele investițiilor guvernamentale în valoare de multe sute de miliarde de RON pe an în scopuri mai utile: pentru a crea infrastructură, în educație, cercetare, sănătate etc.

6. Acționăm împotriva companiilor offshore.

În prezent, criteriile de interdicție care vizează afacerilor offshore, deși puține la număr, nu sunt respectate. Mai mult decât atât, statul român este implicat în afaceri dubioase în acest sens. Vom lua măsuri pentru a ne asigura că toate companiile offshore înregistrate în diverse paradisuri fiscale vor fi eliminate din finanțele publice. Vrem să combatem această formă de evaziune fiscală deoarece dăunează țării, moralului din mediul de afaceri și impozitelor, dar și finanțelor publice și finanțării serviciilor din domeniul public.

7. Vom crea în permanență condiții favorabile pentru întreprinderile mici și mijlocii din România.

Succesul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă cheia viitorului nostru în materie de economie. Prin urmare, vom canaliza măsurile politicilor noastre în această direcție. Ne propunem să mărim protecția, capacitățile de dezvoltare și piețele de desfacere pentru aceste întreprinderi constant și pe termen lung. Vom reduce ponderea ajutorului direct oferit ca instrument de redresare economică. În același timp, vom face uz de toate mijloacele disponibile pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii concurente să își crească efectiv cota de piață internă și să reușească pe piețele externe.

Vom curăța achizițiile publice de amprentele corupției și vom deschide oportunități de achiziții pentru întreprinderile mici. Vom limita numărul subcontractanților, astfel încât veniturile să fie destinate celor care efectiv lucrează. Achizițiile publice-cadru uriașe vor fi abolite, iar cele publice vor fi defalcate în unități mai mici. Toate ofertele și contractele vor fi publice. Vom atrage astfel producătorii autohtoni și furnizorii de servicii în slujba instituțiilor de stat și de interes local.

Vom rezolva deficitul de profesioniști din întreprinderi prin îmbunătățirea calității acestora și prin modernizarea metodelor de pregătire în domeniu, în special sub aspect profesional. IMM-urile interne au nevoie de profesioniști mai flexibili și mai bine plătiți, organizați în echipe multidisciplinare.

8. Direcționăm resursele de dezvoltare către sectoarele cu potențial.

În prezent, expertiza de înaltă calitate și condițiile de mediu favorabile sunt în mare parte neexploatate. Economia inteligentă se bazează pe acești doi piloni - capitalul uman și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

- Agricultura orientată ecologic și industria de prelucrare și serviciile bazate pe aceasta stau la baza strategiei noastre complexe de dezvoltare rurală. Autosuficiența alimentară și lanțul alimentar scurt sunt elementele cheie ale unei strategii economice raționale.

- Succesul întreprinderilor mici bazate pe cercetare, în special în domeniul serviciilor, de la IT la sectorul medical, poate fi un motor pentru întreaga economie, dacă este abordat corespunzător în politicile economice, astfel încât antreprenorii să nu trebuiască să părăsească țara pentru a reuși.

- În afară de produsele ieftine fabricate în masă, ponderea producției interne este dominată de industriile care produc direct pentru aprovizionarea consumatorilor, cum ar fi industria produselor alimentare perisabile. Este de neconceput ca în casa unui român să se găsească cu precădere produse din țările din sudul si vestul Europei, care au nivele de salariu de două până la trei ori mai ridicate.

- Investițiile în dezvoltarea sectoarelor „verzi” vor putea asigura coloana vertebrală a economiei interne. Încurajarea competiției pentru inovații la scară mică, flexibile, sănătoase și prietenoase cu mediul poate fi, de asemenea, un avantaj major pentru România, inclusiv în ceea ce privește protecția agro-ecologică, trecerea la surse de energie regenerabilă, reabilitarea energetică a clădirilor, gestionarea deșeurilor și turismul ecologic.

- Vom încuraja cooperarea cu partenerii internaționali, în principal în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării tehnologice. Vom crea oportunități de investiții interne atractive pentru străini printr-un mediu de reglementare previzibil, fără birocrație, oferind servicii mai bune, modernizând infrastructura și dezvoltând programe complexe pentru instruirea de specialitate.

9. Ne vom strădui să folosim mai bine oportunitățile europene și internaționale.

Statul poate și trebuie să ofere asistență extensivă întreprinderilor interne mai mici. Un aspect important în acest sens este armonizarea impozitelor, salariilor, a mediului de reglementare și a drepturilor lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Vom lucra pentru eradicarea paradisurilor fiscale din Europa și nu numai. Este în interesul nostru, și în conformitate cu majoritatea cetățenilor europeni, să îndepărtăm UE de acordurile transcontinentale de liber schimb, încheiate în detrimentul întreprinderilor mai mici, al țărilor mai mici și al muncitorilor europeni în general, fără a menționa efectele adverse asupra sănătății și mediului.

10. Vom încuraja crearea unei economii circulare prin măsuri clare.

Cel mai mare sistem de poluare creat de om este economia. Omenirea nu mai poate abandona tehnologiile complexe, dar își poate reduce radical riscul de poluare, abandonând treptat producția industrială și diminuând, astfel, efectele adverse pe care aceasta le are asupra mediului. Economia noastră actuală se bazează pe preluarea resurselor din natură, crearea de produse, utilizarea lor și apoi aruncarea lor. Acest model liniar trebuie înlocuit cu o economie circulară, pentru a utiliza cât mai puține resurse. Prin urmare, luând măsuri pentru ca toate deșeurile și toate produsele secundare rezultate în urma unui proces de fabricație să reintre în fluxul companiei producătoare va avea beneficii economice directe, cum ar fi reducerea costurilor de producție, în special a costurilor externe pentru societate, precum și crearea de noi locuri de muncă și recompensarea inovatorilor de succes în mod corespunzător. Ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm legi pentru interzicerea importului de deșeuri și sancționarea arderii necontrolate și ilegale a acestora, odată cu înființarea unui sistem de reciclare funcțional, după modelul european.

Eforturile pentru crearea unei economii circulare îndeplinesc strategiile de combatere a schimbărilor climatice susținute la nivel mondial. Aceste strategii vor avea un impact semnificativ asupra producției de energie și politicii în domeniul transporturilor. Vom putea crea astfel colaborări benefice și oportunități de piață dincolo de frontierele naționale. Tranziția către o economie circulară poate fi încurajată prin impozite, taxe, limite și interdicții asupra poluării mediului. O tranziție către o economie circulară, cât mai curând posibil este, este cheia supraviețuirii noastre.