Viziunea noastra

Viziunea noastră

De vorbă cu Florin Călinescu!

 

 

 

 

 

Viitorul este Verde

Agricultura

AGRICULTURĂ

Una dintre cele mai semnificative rezerve strategice ale economiei românești este agricultura. Cu toate acestea, în dezvoltarea diferitelor sectoare agricole – de la agricultură și silvicultură, la industria de fabricație bazată pe aceasta, servicii și turism – este nevoie de o strategie complexă de dezvoltare rurală.

1. Dezvoltarea rurală se poate realiza, în primul rând, prin dezvoltarea unei economii agricole cu valoare adăugată mai mare.

Eforturile de a dezvolta o agricultură competitivă pe piața internă și internațională promit un randament sigur în termeni de afaceri, dar acest lucru va necesita o regândire completă a politicii noastre agricole. Ne propunem să înlocuim abordarea cantitativă în favoarea producției de calitate, vom susține sectoarele care au forță de muncă și pregătire în domeniu, în loc de producția în masă la scară largă care utilizează echipament industrial și produse chimice. Politica noastră asupra proprietății agricole va favoriza fermele de dimensiuni medii și mici, va restabili producția sănătoasă a culturilor și creșterea animalelor și va sprijini dezvoltarea horticulturii. Considerăm că protecția mediului nu este un cost, ci o sursă de venit.

2. Vom exploata beneficiile unei agriculturi ecologice care se adaptează condițiilor locale.

Coexistența armonioasă a conservării naturii și a practicării agriculturii este o abordare modernă, în ambele sensuri. Activitatea agricolă la scară mică și diversificată, bazată pe utilizarea durabilă a resurselor locale, contribuie la păstrarea biodiversității și a peisajului cultural, crește capacitatea generatoare de venituri din economia locală, inclusiv ponderea forței de muncă, promovează mărci locale competitive și oferă alimente mai sănătoase pentru consumatori, protejează mediul și deschide noi piețe pentru produsul agricol intern. Prin urmare, vom susține crearea de sisteme și servicii de agricultură ecologică. Metodele de cultivare distructive pentru mediu sunt periculoase nu numai pentru natură, ci și pentru oameni, așa că dorim să aplicăm în mod constant principiile protecției agroambientale în toate zonele. Acestea includ stabilirea autosuficienței alimentare, îmbunătățirea securității alimentare, eradicarea „înfometării de calitate” (care nu are niciun motiv să existe în bazinul carpatic), reducerea utilizării de chimicale și pesticide caracteristică agriculturii intensive, reutilizarea apei, protejarea bogăției speciilor și creșterea rolului surselor regenerabile de energie locale. Nu menționăm aici, dar vom lua în considerare daunele provocate de politica agricolă lipsită de scrupule și ignoranță în aceste domenii din ultimele decenii - considerăm că este prioritatea noastră să remediem daunele făcute peisajului natural.

3. O revizuire a politicii funciare deficitar procesată în epoca anterioară este inevitabilă.

În Constituție este consacrat dreptul inalienabil al societății locale de a dispune de propriul său pământ. Vom lua măsuri astfel încât acest drept să fie exercitat de comitetele locale de teren care vo fi înființate, și care vor avea, de asemenea, un veto asupra utilizării terenurilor de rezervă ale statului. Vom restabili instituția de proprietate publică. Terenul este un atu special, parte a patrimoniului nostru natural. Din acest motiv, vânzarea și achiziționarea de terenuri arabile nu poate avea loc decât într-un cadru strict reglementat atât la nivel național, cât și european, în interesul societății și al conservării naturii. Vom obține lichidarea imobilelor gigantice acumulate de clientela partidelor miliardare prin mijloace ilegale și de politică de sprijin.

Vom dezvolta forme de sprijin flexibile și ușor accesibile pentru fermele de familie, adaptate nevoilor lor specifice. Prin crearea unui mediu juridic și economic favorabil, vom pune bazele reorganizării unei adevărate societăți agricole.

Vom încuraja asocierea și sprijinirea/subvenționarea producătorilor agricoli.

4. Vom asigura condițiile de bază pentru restabilirea competitivității.

- Expertiză: agricultura modernă necesită o expertiză minuțioasă și versatilă, de aceea tratăm ca prioritate modernizarea formării și consilierii vocaționale și transformării structurale a acesteia în conformitate cu condițiile locale.

- Distribuirea echitabilă a resurselor de dezvoltare: în acest domeniu, intenționăm să jucăm un rol cheie în asociațiile locale de tip LEADER. În general, dorim să încurajăm răspândirea unei culturi de luare a deciziilor democratice, participative.

- Piață: pentru produsele noastre sănătoase, de înaltă calitate, vom recâștiga piața internă, le vom oferi un avantaj absolut în achizițiile publice și vom susține, de asemenea, producătorii în cucerirea pieței europene. Pentru fermele mai mici și producătorii autohtoni, crearea de lanțuri de vânzări scurte și autosuficiența locală reprezintă un avantaj major al vânzărilor.

5. Management bazat pe solidaritate.

Vom încuraja consolidarea diverselor forme de cooperare și non-profit pentru dezvoltare. Vom avea un rol important de jucat în extinderea gamei de producție și servicii aferente, ceea ce va implica și inițiative pentru sprijinirea vânzărilor, microcredite și consolidarea legăturii directe între oraș și sat, cum ar fi inițiativele comunitare sau producție subvenționată.

6. Oferim condiții de creștere pentru animale din ferme.

Protejarea mediului natural și păstrarea diversității acestuia nu este doar în interesul nostru, ci și o datorie morală. Acest lucru este valabil mai ales în felul în care tratăm animalele. Considerăm inacceptabile practicile de creștere, reproducere, hrănire și sacrificare, care nu țin cont de nevoile de bază ale animalelor de fermă, provocându-le suferințe severe. Vom limita aceste practici în conformitate cu cele mai stricte standarde europene. Creșterea animalelor în condiții de înaltă calitate,  va oferi și produse mai sănătoase pentru consumatori, va crea mai multe oportunități de locuri de muncă și, în multe cazuri, și venituri mai mari pentru fermieri.