Documente

10 prioritati nationale de dezvoltare pentru o Romanie europeana

Un proiect de lege care să interzică, la nivel european, exploatarea minieră cu cianuri și extragerea gazelor de şist prin fracturarea hidraulică. Nu cianurii, nu gazelor de șist! Valorificarea optimă a resurselor naturale şi umane a României. Dezvoltarea durabilă înseamnă grijă pentru generațiile viitoare: investiţii în educaţia şi sănătatea populaţiei. România trebuie să devină exportatoare de produse, nu de resurse. Read MoreAbout10 prioritati nationale de dezvoltare pentru o Romanie europeana »

European Green Party Guiding Principles

The European Greens proudly stand for the sustainable development of humanity on planet Earth, a mode of development respectful of human rights and built upon the values of environmental responsibility, freedom, justice, diversity and non-violence. Read MoreAboutEuropean Green Party Guiding Principles »

Nu construirii de noi centrale nucleare în Europa

Dorim înlocuirea urgentă a energiei pe bază de hidrocarburi cu energie nepoluantă, alternativă, regenerabilă: hidro, eoliană, solară, bio. Suntem adepţii închiderii treptate a centralelor nucleare. România trebuie să urmeze exemplul Germaniei: până în 2020 politica energetică naţională să se bazeze în mod real pe sursele regenerabile. În urma procesului de generare a electricitaţii rămân deșeuri radioactive care trebuie depozitate, în structuri de beton sau titan, timp de sute de ani până ce devin inofensive. Soluția este utilizarea surselor regenerabile care nu prezintă riscuri față de mediul înconjurător sau față de sănătatea oamenilor și necesită investiții semnificativ mai mici decât energia nucleară. Read MoreAboutNu construirii de noi centrale nucleare în Europa »

Guvernare electronică (E-gouverning)

Guvernare electronică de la administrație și până la vot. Avantaje: transparență, fără cozi, fără stres, fără defrişări pentru producţia de hârtie, cu plăți rapide, cu dezvoltarea pieței de muncă în domeniul IT şi cu implicarea cetățeanului în procesul de guvernare. Conceptul de guvernare electronică reprezintă simplificarea modurilor de lucru prin aplicarea unor tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor în zonele de administrare a informaţiilor, de comunicare şi de tranzacţii în cadrul şi între instituţiile de stat, precum şi între stat şi cetăţeni sau companii. Read MoreAboutGuvernare electronică (E-gouverning) »

Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse Românii sunt la fel de buni ca orice alt popor, de aceea trebuie respectați. Luptăm împotriva discriminării de orice fel (de gen, etnice, religioase), pentru șanse egale pe piața muncii și pentru un comportament adecvat față de românii de pretutindeni. Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept fundamental, prevăzut de Tratatul de la Lisabona, o valoare comună a Uniunii Europene și o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. Read MoreAboutEgalitatea de șanse »

Food revolution. Alimentaţia sănătoasă

Sănătatea prin alimentație înseamnă combaterea culturilor modificate genetic (porumb, soia) Dorim ca în ţările Uniunii Europene să fie interzise culturile de porumb modificat genetic, aşa cum se petrece deja în în Franţa, Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Grecia şi Austria. Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a produselor organice; corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole în vederea asigurării hranei pentru oameni şi animale cu cerinţele de majorare a producţiei de biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului; Read MoreAboutFood revolution. Alimentaţia sănătoasă »

Transport și mobilitate

Șosele separate pentru bicicliști, piste pe stradă și extinderea transportului în comun până în zonele preorășenești înseamnă mai puțină poluare și sănătate. Milităm pentru iniţierea unei directive europene pentru a stabili obligativitatea pentru autorităţile publice locale (oraşe peste 50.000 de locuitori) de a construi o infrastructură integrată de transport cu bicicletele. Eurobarometru: Congestia urbana, accidentele rutiere, poluarea aerului si consumul de energie au un impact negativ asupra economiei europene si asupra bunastarii tuturor cetatenilor europeni. Read MoreAboutTransport și mobilitate »

Noi locuri de muncă în industria verde

Investiţia în tehnologii prietenoase cu mediul, în produse şi servicii ecologice, trebuie scutită de taxe şi impozite. Locurile de muncă verzi sunt activităţi din domenii precum sectorul IT, cercetare-dezvoltare, agricultură, producţia manufacturieră şi serviciile, care contribuie substanţial la conservarea sau la refacerea calităţii mediului. Definirea locurilor de muncă verzi Ultimul raport de evaluare al Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbări Climatice (IPCC) şi Analiza Stern asupra economiei schimbărilor climatice, remarcată pe scară largă, au evidenţiat un nou grad de urgenţă în a combate provocările încălzirii globale – o dezvoltare dezastruoasă în sine şi un fenomen care agravează in plus provocările existente legate de mediu. Read MoreAboutNoi locuri de muncă în industria verde »

Combaterea sărăciei ca sursă de poluare

Sărăcia este o povară mentală care îmbolnăvește omul la fel de mult ca orice altfel de poluare. Combaterea sărăciei este una dintre inițiativele majore ale Uniunii Europene, iar Verzii luptă împotriva sărăciei şi a discriminării. În ultimii ani, România are printre cele mai mari procente de populaţie aflată în sărăcie sau în risc de sărăcie şi excluziune socială dintre toate statele UE. Austeritatea a amplificat acest proces. Read MoreAboutCombaterea sărăciei ca sursă de poluare »

Economie liniară vs. economie circulară

Schimbarea modelului economic actual. Dacă cumpărăm-folosim-aruncăm, atunci natura nu poate ține pasul cu noi. România este codașa Europei în privinţa gestionării deșeurilor. Vrem reintroducerea în sistem a materialelor reciclabile pentru protejarea naturii şi creşterea economiei. În fiecare an, în Uniunea Europeană se produc şi se aruncă aproximativ trei miliarde de tone de gunoi ! Odată cu acestea, importante cantităţi de materiale refolosibile se pierd deoarece numai o mică parte ajung să fie reciclate sau comercializate la mâna a doua. Read MoreAboutEconomie liniară vs. economie circulară »

O economie sustenabilă

Valorificarea optimă a resurselor naturale şi umane a României. Dezvoltarea durabilă înseamnă grijă pentru generațiile viitoare: investiţii în educaţia şi sănătatea populaţiei. România trebuie să devină exportatoare de produse, nu de resurse. România a urmat un model până acum nesustenabil de dezvoltare. În loc de dispute nesfârşite şi ineficiente, Verzii vor luarea de măsuri hotărâte pentru a contracara atât epuizarea resurselor economice şi sociale, cât şi a ultimelor rezerve de energie şi speranţă, precum şi valorificarea inteligentă a acestora, cu obţinerea unui maxim de plus-valoare. Read MoreAboutO economie sustenabilă »

Afară cu RMGC şi Chevron din România!

Un proiect de lege care să interzică, la nivel european, exploatarea minieră cu cianuri și extragerea gazelor de şist prin fracturarea hidraulică. Nu cianurii, nu gazelor de șist! Roşia Montană şi gazele de şist sunt două teme de cruciale pentru România şi pentru viitorul sănătos al generaţiilor de mâine. Pentru a putea beneficia de un astfel de viitor este imperativ necesar ca generaţia actuală să lupte cu toate puterile împotriva unor măsuri politice ca cele susţinute de Guvern. Read MoreAboutAfară cu RMGC şi Chevron din România! »