Publisher

null Program politic

Viitorul este VERDE!

Politica ultimilor treizeci de ani a fost o politică a intereselor egoiste, a ignoranței față de nevoile și drepturilor cetăţenilor români, o politică de centralizare a puterii în stat. Prin urmare, sărăcia, lipsa de speranță și de încredere în forțele proprii au făcut ca cetățenii români să nu mai creadă într-un trai sub semnul demnității și al decenței.

Politica Verde este o politică altfel, care își propune să elimine barierele care împiedică oamenii să-și decidă propriul destin. Noi nu dorim să preluăm puterea, ci să o redăm comunităților locale, pentru ca liderii aleși să poată fi controlați și trași la răspundere când este cazul.

Spre o Românie Verde!

“Mișcarea Verde” nu este un slogan al unei tendințe politice, ci reprezintă viziunea despre lume la nivel internațional. În acest sens, politica Verde vine să atragă atenția că progresul uman nu poate avea loc decât în limitele resurselor naturale ale planetei. Nu mai putem numi prosperitate irosirea moștenirii generațiilor viitoare; trebuie să ne străduim să păstrăm și să folosim în mod semnificativ resursele noastre naturale și culturale. Criza climatică, distrugerea naturii și utilizarea excesivă a resurselor naturale vin să amenințe nu doar fundamentele bunăstării noastre, dar și siguranța noastră.

România ultimilor treizeci de ani – un stat în derivă

În decembrie '89, am ieşit în stradă pentru o altă ţară şi pentru o altă viaţă! De-a lungul celor 30 de ani, România a schimbat culori politice şi promisiuni electorale, dar nu a ajuns niciodată la standardele unui trai decent.

Noi, poporul român, nu am condus niciodată. Puterea a fost mereu în mâna unei clase politice disfuncţionale și avide de putere, care a reușit să creeze vrajbă şi dezbinare între români şi care, în continuare, încearcă să ne fure nouă şi copiilor noştri dreptul la un viitor demn.

Privind în jur, România de azi trăieşte o criză la nivel social, moral şi economic din cauza corupţiei, sărăciei, foametei, hoţiei si minciunii cu care românii se confruntă zilnic.

Aparatul de stat a fost invadat și pus pe butuci de “soldații de partid”, cu repercursiuni foarte grave pe termen lung.

Fondurile de dezvoltare sunt cheltuite pe investiții, în mare parte, inutile, iar banii ajung în buzunarele clientelei de partid.

Societatea rurală a fost distrusă din temelii de o politică care a favorizat moșiile mari și a încurajat oamenii de afaceri să îi exploateze pe micii întreprinzători. Politica ultimilor 30 de ani nu a pus niciodată în valoare munca țăranului român, de aici și nivelul foarte ridicat de sărăcie în mediul rural.

Clasa de mijloc a fost lipsită de către stat de posibilitatea de a întreprinde activități independente pentru a-și asigura un trai decent, iar distrugerea pieței interne o privează, și în prezent, de posibilitatea de a prospera.

Standardul înalt recunoscut al învățământului public superior românesc a devenit inexistent.

Tinerii întreprinzători și tinerele talente ale României aleg drumul străinătății, părăsind țara în număr tot mai mare în fiecare an.

Românii își doresc o schimbare, iar această schimbare se află în programul nostru politic: POLITICĂ VERDE - POLITICĂ ALTFEL!

Pentru a implementa soluțiile pe care acest program politic le oferă, ne dorim o colaborare echitabilă, bazată pe încredere reciprocă cu toți participanții integri la viața politică.

 

Ce ne dorim pentru națiunea română? Ce înseamnă în viziunea noastră politică altfel?

 

1. Democrație prin participarea responsabilă a cetățenilor la stabilirea obiectivelor și acțiunilor

- O democrație nediscriminatorie, atât la nivel regional, cât și național, bazată pe solidaritate, respectul demnității umane și echitate;

- Sprijinirea societății civile în apărarea și aprofundarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului;

- Consolidarea capacității de a combate încercările de influențare a alegerilor și de răspândire a dezinformării;

- Sfârșitul unui sistem umilitor și iritant, care irosește bani și hârtie pentru o centralizarea birocratică care nu folosește nimănui;

- O separare clară a puterilor în stat pentru a împiedica abuzurile pe care românii le îndură de zeci de ani;

- Deconcentrarea puterii centrale astfel încât autoritățile locale să poată reacționa în termen scurt la nevoile cetățenilor;

- Respectarea normelor europene de protecție a datelor pentru a proteja libertatea și drepturile omului în mediul online.

2. Politică economică de conservare și regenerare a resurselor

- Nu ar trebui să epuizăm resursele pentru dezvoltare în investiții publice inutile la scară largă, ci în inovație, cu scopul de a crea o economie competitivă și de a sprijini producția de înaltă calitate, care să ofere o valoare adăugată mai mare;

- Folosirea metodelor Euroconform pentru a pune antreprenorii autohtoni într-o poziție mai bună pe piața internă;

- Trebuie să vedem oportunitățile inerente utilizării resurselor regenerabile și dezvoltării tehnologiilor verzi și să susținem numai inițiativele economice care sporesc resursele naturale și culturale locale și care au la bază utilizarea sustenabilă a acestora;

- Propunerea de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

3. Revitalizarea satului românesc distrus de politica ultimilor 30 de ani

- Eliberarea satului românesc de sub stăpânirea oligarhilor și reorganizarea comunităților agricole locale;

- Susținerea producătorilor locali. O agricultură care se adaptează peisajului și oferă produse de calitate, va avea un impact pozitiv asupra sănătății noastre, a climei și biodiversității, și va crea noi locuri de muncă;

- Crearea de infrastructură și utilizarea semnificativă a resurselor de dezvoltare, vor ameliora condițiile de viață și de muncă în așezările mici;

- Luarea de măsuri de consolidare a capacității de creare de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii și cooperativelor va oferi le un trai decent actualilor șomeri.

4. România pe marginea prăpastiei - oprirea procesului de degradare a serviciilor publice și a politicii sociale

- Nu mai pot fi amânate reabilitarea sistemelor de asistență medicală și educație publică și soluționarea situației și a veniturilor celor care lucrează în aceste domenii;

- Reducerea sărăciei și combaterea inegalităților sociale trebuie să fie o piatră de temelie a tuturor politicilor naționale în domeniul economic și social.

5. Prea multe mâini murdare pe școala românească

- Reformele inconsecvente, lipsite de profesionalism și prost orchestrate luate de guvernele ultimilor 30 de ani au adus un prejudiciu major educației din România. Instituțiile de învățământ ar trebui administrate la nivel local, astfel încât rolul de educa să revină realmente profesorilor, învățătorilor și educatorilor;

- Este vremea să realizăm că pentru o reformă eficientă a învățământului trebuie să sporim calitatea profesională a cadrelor didactice și să transformăm profesia didactică într-o profesie atractivă pe piața muncii;

- Trebuie să dedicăm mai multe resurse intelectuale și materiale pentru a crea oportunități educaționale pentru tinerii defavorizați și a reduce astfel rata analfabetismului funcțional ajuns la cote alarmante la noi în țară;

- Reformarea și regândirea sistemului de învățământ universitar nu ar trebui făcute pe considerente financiare, prin improvizații iresponsabile, ci pe criterii strict legate de calitatea actului de învățământ.

6. O politică externă consecventă și previzibilă

- Politica externă a României se caracterizată prin mediocritate și este gestionată, în mare parte, de personaje fără scrupule, sclavi ai intereselor pe termen scurt. Acest aspect afectează ireversibil, de multe ori, percepția partenerilor strategici ai țării;

- Locul României nu este de partea dictaturilor ruse și chineze, ci între statele democratice guvernate de statul de drept. În loc de retorică anti-UE, să ne aliniem în viitor cu cei care promovează o reformă a sistemului de integrare europeană;

- Ca o inițiativă de cooperare internațională care vizează reducerea crizei ecologice globale, țara noastră ar trebui să caute și să găsească noi roluri și aliați internaționali.

7. Reforme Verzi în toate aspectele societății: