Publisher

null Nu construirii de noi centrale nucleare în Europa

content

Nu construirii de noi centrale nucleare în Europa


Dorim înlocuirea urgentă a energiei pe bază de hidrocarburi cu energie nepoluantă, alternativă, regenerabilă: hidro, eoliană, solară, bio. Suntem adepţii închiderii treptate a centralelor nucleare. România trebuie să urmeze exemplul Germaniei: până în 2020 politica energetică naţională să se bazeze în mod real pe sursele regenerabile.

În urma procesului de generare a electricitaţii rămân deșeuri radioactive care trebuie depozitate, în structuri de beton sau titan, timp de sute de ani până ce devin inofensive. Soluția este utilizarea surselor regenerabile care nu prezintă riscuri față de mediul înconjurător sau față de sănătatea oamenilor și necesită investiții semnificativ mai mici decât energia nucleară.

Mai multe ţari ale Uniunii Europene au decis închiderea centralelor nucleare existente şi axarea pe folosirea de energii regenerabile. Germania a decis să închidă treptat centralele nucleare, astfel că până în 2021 majoritatea reactoarelor vechi să fie scoase din funcţiune, ultimele trei urmând să fie dezactivate în 2022.

Un accident nuclear, ca cel produs în 1986 la centrala nucleară de la Cernobal va polua zone întinse şi va produce îmbolnăvirea sau chiar moartea a sute de persoane. Nu în ultimul rând, un risc foarte real este cel al proliferarii armelor nucleare, deoarece in reactoarele care folosesc uraniu natural drept combustibil, aşa cum este şi cel de la Cernavodă, se poate produce plutoniu, folosit la fabricarea armelor nucleare (aşa cum s-a întamplat în India, în 1974).

Energia regenerabilă este cea care provine din surse care se regenerează de la sine în scurt timp sau din surse inepuizabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee fără a dăuna mediului.

Sursele regenerabile de energie – energia eoliană, solară (termică şi fotovoltaică), energia hidroelectrică, energia mareomotrică, energia geotermală şi biomasa – reprezintă o alternativă importantă la combustibilii fosili. Utilizarea acestor surse contribuie nu doar la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de producţia şi consumul de energie, ci şi la reducerea dependenţei Uniunii Europene (UE) de importurile de combustibili fosili (în special, petrol şi gaze naturale).