Publisher

null Manifest Politic

Ajunge! Se poate şi altfel!

Viitorul României este în pericol. Momentul schimbării este acum.
În 1989, românii au ieşit în stradă pentru o Românie demnă, liberă şi democrată - o Românie a tuturor românilor.

Grupările politice care s-au perindat la guvernare în ultimii 30 de ani au folosit tactici agresive și instigatore la ură pentru a înșela omul de rând și a-și forța drumul spre putere. Pe de altă parte, politicienii în funcție nu reușesc nici în prezent să facă schimbări reale, în vremuri în care România are nevoie de acțiuni concrete și ambițioase, ci, în continuare, încearcă să ne fure nouă şi copiilor noştri dreptul la un viitor demn.

Privind în jur, România de azi trăieşte o criză la nivel social, moral şi economic din cauza
corupţiei, sărăciei, foametei, hoţiei si minciunii cu care românii se confruntă zilnic.

Noi, poporul lui Eminescu, Coandă, Enescu şi Brâncuşi, care până ieri vorbeam lumii întregi despre cultură şi creativitate de geniu, suntem acum părtaşi ai decăderii unei naţiuni.

E timpul să ne intoarcem la adevăratele valori.

Noul Partid Verde doreşte să demonteze din temelii un sistem politic corupt care nu a funcţionat şi nu va funcţiona niciodată pentru cetătenii de rând și să reaşeze la loc de cinste omenia, respectul interuman şi al valorilor care ne definesc ca popor.

Un vot pentru Partidul Verde este un vot pentru o politica altfel. Votul dumneavoastra ne va da posibilitatea de a construi o Românie, nu a intereselor egoiste, ci a responsabilităţii comune pentru a proteja atât bunăstarea cetătenilor, cât şi a mediului înconjurător. O ţară nu pentru câstigurile financiare ale unora, ci pentru progresul economic şi social al tuturor.

Membri Partidului Verde sunt uniţi de aceeași viziune, misiune si pasiune în lupta pentru sustenabilitate, egalitate, pace și solidaritate. Dorim să promovăm adevaratele valori morale și sociale, nu doar în parlament, ci și în viaţa de zi cu zi.

Acum, mai mult decât oricând, trebuie să acționăm și să construim o Românie democratică și inclusivă, echitabilă din punct de vedere social și sustenabilă din punct de vedere ecologic. România are nevoie de o economie care să servească atât generațiilor actuale, cât și celor care vor urma.

Știm că nu va fi ușor, date fiind circumtanțele. Dar ne luăm angajamentul să lucrăm din greu, în fiecare zi, cu oameni, organizații și mișcări care luptă pentru schimbare.

Viitorul este Verde!

Spre o Românie Verde

Partidul Verde își propune să aducă cetățeanul român în armonie cu mediul natural în care trăiește.

Economia românească trebuie să fie o economie verde. Prin tranziția către o economie verde, în conformitate cu cerințele UE, vom avea oportunitatea istorică de a crea locuri de muncă și de a ne îmbunătăți calitatea vieții. Criza climatică, distrugerea naturii și utilizarea excesivă a resurselor naturale vin să amenințe nu doar fundamentele bunăstării noastre, dar și siguranța noastră. Partidul Verde vine să atragă atenția că progresul uman nu poate avea loc decât în limitele resurselor naturale ale planetei.

Agricultură și sistem alimentar. Modul în care producem și consumăm alimentele face o mare diferență în ceea ce privește sănătatea noastră și a mediului înconjurător. Partidul Verde vine cu soluții organice și agroecologice pentru o agricultură sustenabilă. O agricultură sustenabilă înseamnă reducerea emisiilor de dioxid de carbon, protejarea albinelor, revitalizarea zonelor rurale și menținerea alimentelor noastre în conditii de siguranță.

Vrem să redirecționăm subvențiile agricole către o astfel de agricultură, pe baza unei evaluări corecte și susținute de rezultate concludente. Pesticidele dăunătoare, cum ar fi glifosatul, trebuie interzise.

Partidul Verde susține producătorii locali. Producția locală sustenabilă va avea un impact pozitiv asupra sănătății noastre, a climei și biodiversității, și va crea noi locuri de muncă.

Protecția naturii. Prin acțiuni care au ca scop protecția mediului înconjurător putem îmbunătăți viața multor români. În prezent, în fiecare an, poluarea aerului este cauza a peste 400.000 de decese premature în rândul cetățenilor europeni și deteriorează calitatea vieții pentru alte milioane.

Pentru a proteja aerul pe care îl respirăm, statul român trebuie să asigure protecția pădurilor împotriva tăierilor ilegale. Tranziția spre o agricultură sustenabilă va face ca apa pe care o bem să fie mai curată, în timp ce interzicerea utilizării substanțelor chimice periculoase ajută la prevenirea problemelor de sănătate asociate.

Partidul Verde își propune să dezvolte un nou cadru legislativ pentru monitorizarea și exploatarea ilegală a pădurilor.

Schimbare climatică. În conformitate cu Acordul de la Paris (2016) și cu Legea Climatică (2020) propusă de UE, România trebuie să se alinieze țărilor occidentale și să facă toate eforturile posibile pentru a limita încălzirea globală.

Energie. Banii publici nu ar trebui să finanțeze industria combustibililor fosili. România trebuie să investească în soluții verzi durabile, precum eficiența energetică, transportul și agricultura sustenabile.

Țara noastră trebuie să se alinieze țărilor europene în atingerea obiectivelor climatice, care prevăd eliminarea treptată a cărbunelui până în 2030 și, mai târziu, a altor combustibili fosili, inclusiv gazul. Efectuată corect, tranziția energetică la 100% energie regenerabilă va reduce poluarea, va crea locuri de muncă și va crește independența noastră energetică, iar cetățenii vor juca un rol activ în această tranziție.

Transport. România are nevoie de un sistem de transport sustenabil. Acest lucru presupune investiții în căile ferate, conectarea interjudețeană cu trenuri accesibile din punct de vedere orar, dar și ca preț, inclusiv trenuri rapide și de noapte. Pentru a elimina congestia în trafic și poluarea, în special în orașele mari, România trebuie să investească mai mult în transportul public, dar și în amenajarea de spații verzi și promovarea mersului pe jos și pe bicicletă.

Economie circulară. Economia noastră actuală se bazează pe preluarea resurselor din natură, crearea de produse, utilizarea lor și apoi aruncarea lor. Acest model liniar trebuie înlocuit cu o economie circulară, pentru a utiliza cât mai puține resurse. Partidul Verde va veni cu măsuri pentru a ne asigura că resursele naturale sunt consumate inteligent și echilibrat. De asemenea, își propune să dezvolte legi pentru interzicerea importului de deșeuri și sancționarea arderii necontrolate și ilegale a acestora, odată cu înființarea unui sistem de reciclare funcțional, după modelul european.

Justiție pentru mediul înconjurător. Conservarea mediului înconjurător este o problemă socială. Daunele aduse mediului afectează adesea comunitățile sărace - ca să nu mai vorbim de generațiile viitoare.


Partidul Verde dorește să propună o nouă lege a mediului și să asigure implementarea acesteia la toate nivelele, inclusiv luarea de măsuri pentru sancționarea celor care o încalcă. Dreptul la informație, în acest sens, trebuie garantat pentru cetățeni și organizațiile societății civile.

Reforme Verzi în toate aspectele societății

Toți românii ar trebui să aibă dreptul la un venit decent și la servicii publice de bază. România are nevoie de o reformă a întregului sistem economic, astfel încât acesta să funcționeze pentru cetățeanul de rând și să respecte resursele naturale și mediul înconjurător.

Sărăcie. Astăzi, în România, peste 5 milioane de oameni trăiesc în sărăcie - 1,5 milioane dintre aceștia sunt copii. Este inacceptabil! Toată lumea merită un nivel de trai decent.

Partidul Verde consideră că reducerea sărăciei și combaterea inegalităților sociale trebuie să fie o piatră de temelie a tuturor politicilor naționale în domeniul economic și social.

Drepturi sociale. România trebuie să asigure pentru toată lumea drepturile sociale esențiale, cum ar fi accesul la asistență medicală, locuințe și educație. Investițiile publice în locuințe sociale, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic ar putea fi sprijinite cu fonduri europene.

Partidul Verde vine cu o viziune îndrazneață, aceea a unui nou proiect legislativ care să stabilească scheme de venit minim pentru toate persoanele fără surse de venit sau cu un venit care nu le asigură un trai decent.

Sănătate. Sistemul de sănătate din România este ineficient și inechitabil. Inegalitățile sociale sunt extrem de pregnante la acest nivel, foarte mulți dintre români neavând acces la servicii medicale de calitate. Pe de altă parte, penuria de medicamente, echipamente medicale și personal medical de specialitate este cauza multor decese care, altfel, ar fi putut fi evitate.

Partidul Verde consideră imperioasă o reformă a sistemului de sănătate. În plus, dorește să ia măsuri și să investească în campanii de informare a cetățenilor pentru prevenirea problemelor de sănătate, atât fizică cât și mentală, nu doar pentru tratarea acestora.

Locuri de muncă. Pentru a crea locuri de muncă de calitate și a-i pregăti pe solicitanții de locuri de muncă pentru acestea, este nevoie de o gamă largă de măsuri, atât din partea întreprinderilor, cât și din partea societății, de la recalificare și perfecționare până la susținerea antreprenoriatului social și înființarea întreprinderilor mici.

Partidul Verde consideră că la baza unei societăți prospere și inclusive stau drepturile celor din câmpul muncii. Susținem dreptul lucrătorilor de a se organiza în sindicate, precum și de negociere colectivă și dialog social.

Aproximativ două din cinci persoane cu loc de muncă în România se află sub pragul sărăciei. De aceea, vrem să actualizăm legile muncii, astfel încât acestea să țină cont de natura în schimbare a pieței muncii, protejând, de asemenea, și lucrătorii independenți.

Tineret. Tinerii din România au de înfruntat multe provocări și privesc cu teamă și neliniște spre viitor, în timp ce asistă la inactivitatea politicienilor de la conducerea țării.

Unul din șase tineri din România este șomer. Tinerii întâmpină dificultăți în trecerea de la sistemul de învățământ la piața muncii. În consecință, aproximativ jumatate dintre tinerii între 16 și 34 de ani au planuri să părăsească țara.

Partidul Verde este alături de tineri și dorește să construiască o societate în care aceștia au acces deplin la protecție și drepturi sociale, precum locuințe, educație și implicare politică. Propunerea noastră privind venitul minim ar garanta, printre altele, și o mai bună securitate socială pentru tineri. Tinerii din România merita locuri de munca de calitate.

Vârstnici. Proporția persoanelor în vârstă este într-o continuă creștere. Mulți pensionari din România trăiesc la limita subzistenței. Partidul Verde consideră că nimeni nu trebuie să trăiască în sărăcie pentru că s-a pensionat. Propunerea Partidului Verde privind venitul minim le-ar putea garanta acestora un trai în limita decenței.

Trebuie să combatem prejudecățile și discriminarea împotriva lucrătorilor în vârstă. Partidul Verde propune un model care se practică de mult timp în țările occidentale, și anume, oamenilor ar trebui să li se permită pensionarea flexibilă. Un exemplu ar fi prin combinarea orelor de muncă reduse cu pensii parțiale.

Educație, cercetare și cultură. Prin educație, omul de rând își poate îmbunătăți viața, în diversele ei aspecte, poate să înțeleagă altfel lumea și se poate implica în societate. De asemenea, educația este o investiție în viitor, deoarece oamenii educați și calificați sunt piatra de temelie atât a unei economii ascendente, cât și a unei democrații funcționale. De aceea, noi vrem ca toți românii să aibă un acces echitabil la educație. Cetățenii români ar trebui să beneficieze de educație continuă pe tot parcursul vieții și să poată face schimbări în carieră, dacă este necesar.

În prezent, România investește în cercetare și dezvoltare sub 1% din PIB. Partidul Verde dorește să crească considerabil finanțarea pentru cercetare independentă și inovare pentru a face față provocărilor societății actuale.

Partidul Verde crede că accesul la cultură este un drept al fiecărui cetățean.

Artele și cultura sunt importante ca atare, dar și ca surse de locuri de muncă și de venit. De aceea, susținem diversitatea culturală, libertatea artistică și accesul la cultură pentru toată lumea.

Industrie. Industria este un important pilon al economiei. Politica industrială verde vizează inovația și soluțiile inteligente, astfel încât produsele și procesele industriale să fie mai eficiente din punct de vedere energetic, dar si al resurselor.

România are, în acest sens, un potențial enorm neexploatat care poate furniza, direct sau indirect, milioane de locuri de muncă pentru cetățenii români. Crearea acestei piețe de locuri de muncă trebuie să fie cuplată cu măsuri pentru protejarea standardelor de muncă, a drepturilor consumatorilor și a serviciilor publice.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt piesa de rezitență a unei economii sustenabile. Partidul Verde vrea să încurajeze mai multe persoane să devină antreprenori, sprijinidu-i, în același timp, pe cei existenți. Susținem, de asemenea, antreprenoriatul în rândul femeilor și întreprinderile familiale. Dorim să propunem reglementări care să garanteze IMM-urilor o concurentă loială cu companiile mari și să încurajăm cercetarea și inovarea sprijinind colaborările dintre universități și IMM-uri.

Impozite. Petru noi, sistemul fiscal reprezintă un instrument puternic în drumul spre sustenabilitate. Partidul Verde pledează pentru o reformă fiscală ecologică, care presupune să impozităm mai mult ceea ce ne dorim mai puțin (e.g, utilizarea resurselor naturale și poluarea) și să impozităm mai puțin ceea ce ne dorim mai mult (e.g, locurile de muncă).

În România, plata impozitelor nu este echitabilă. De cele mai multe ori, cei săraci plătesc proporțional mai mult decât cei bogați. O refomă în acest sens este pe agenda partidului.

Dat fiind faptul că frauda fiscală și spălarea banilor ajută la finanțarea criminalității organizate, Partidul Verde dorește să propună măsuri pentru îmbunătățirea normelor de combatere a spălării banilor și consolidarea autorităților care desfășoară investigații în acest sens.

Investiții. România trebuie să investească în îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a copiilor, a educației de bază, a formării lucrătorilor și în crearea de locuințe accesibile ca preț. Toate acestea vor contribui la creșterea ocupării forței de muncă și la reducerea inegalității sociale. În plus, oricărei persoane ar trebui să i se garanteze accesul la serviciile financiare de bază.

Noul Pact Verde European reprezintă un instrument important în tranziția României spre o economie sustenabilă.

Cu oameni și prin oameni

În ultimii ani, încălcarea valorilor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului a scos în stradă zeci de mii de români. La treizeci de ani de la Revoluția din 1989, românii s-au unit din nou pentru a cere politicienilor de la conducerea țării dreptul la un viitor demn.

Partidul Verde crede într-o democrație nediscriminatorie, atât la nivel regional, cât și național, bazată pe solidaritate, respectul demnității umane și echitate.

Democrație și drepturi civice. Partidul Verde dorește să sprijine societatea civilă în apărarea și aprofundarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. De asemenea, noi credem că România trebuie să își consolideze capacitatea de a combate încercările de influențare a alegerilor și de răspândire a dezinformării.

Democrația nu poate funcționa decât prin exprimare liberă și cu sprijinul unei mass-media independente. Partidul Verde vrea să propună măsuri pentru a sprijini jurnalismul de investigație și a-i proteja pe jurnaliștii aflați sub amenințare.

Într-o lume din ce în ce mai digitală, protejarea libertății și a drepturilor omului in mediul online are o importanță majoră. În consecință, trebuie să ne asigurăm că normele europene de protecție a datelor sunt puse în aplicare.

Egalitate de gen. Egalitatea de gen este în centrul politicilor Partidului Verde. De aceea considerăm că este nevoie de o reformă pentru a avea salarii egale pentru o muncă egală. Totodată, trebuie luate măsuri pentru a asigura o protecție mai bună femeilor gravide care lucrează și pentru a îmbunătăți serviciile de îngrijire a copiilor, crescând calitatea și accesibilitatea acestora.

Politica Verde se face cu oameni și prin oameni.

Votează Verde!

Partidul Verde vrea o Românie în care tinerii să nu mai fie nevoiți să se lupte pentru a găsi locuri de muncă decente sau să părăsească țara; în care vârstnicii nu trăiesc în sărăcie; femeile nu sunt discriminate la locul de muncă; cetățenii nu sunt expuși la poluare și substanțe toxice; jurnaliștii nu sunt reduși la tăcere de interese discriminatorii; pădurile nu sunt tăiate ilegal; iar proprietarii de întreprinderi mici nu suferă de concurență neloială din partea marilor corporații.

Stimați alegători, viitoarele alegeri vor fi decisive pentru viitorul României. Vrem să depășim neajunsurile actualei guvernări și să scriem o nouă pagină în istoria României.

Dar nu putem face acest lucru singuri. Dacă împărtăsești pasiunea noastră pentru un viitor demn și sustenabil, votează Verde!