Publisher

null European Green Party Guiding Principles

MANIFESTUL VERZILOR EUROPENI

Și vrem să votați Verzii.

În acest an comemorăm 100 de ani de la începutul Primului Război Mondial și 57 de ani de la Tratatul de la Roma, care a marcat punerea bazelor a ceea ce este acum Uniunea Europeană. Unificarea europeană a eliberat continentul de secole de contradicții și război. A inspirat eliminarea dictaturilor și regimurilor autoritare. A permis reconstrucția economică a statelor membre într-un spirit de justiție socială, și ne face un pionier al durabilității mediului. Fiecare extindere a Uninii Europene ne-a îmbogățit culturile, ne-a permis să ne recunoaștem unii pe alții, astfel devenind cu toții parte a acestui proiect plin de provocări. Nu există nici o îndoială despre faptul că întemeierea Uniunii Europene reprezintă o piatră de temelie a istoriei.

EUROPA SE AFLĂ ACUM LA RĂSCRUCE DE DRUMURI

Noi, Verzii credem că Europa reprezintă căminul și viitorul nostru.Cu toate acestea, acest viitor este amenințat.

Dacă realizările Uniunii Europene trebuie să fie păstrate și îmbunătățite, acum este momentul pentru o reorientare politică fundamentală și pentru o reînnoire democratică a Uniunii Europene. Pentru a proteja viitorul nostru comun vrem să schimbăm Europa și să o consolidăm. De aceea, susținem o mai mare solidaritate, sustenabilitate și justiție. Dacă facem loc ideilor populiste, naționalismului sau șovinismului economic, atunci nici o regiune, nici o țară, nici o parte din Europa nu se va menține sau deveni prosperă pe cont propriu. Într-o lume aflată într-un proces de globalizare, numai acționând împreună vom avea șansa de a înfrunta descurajantele provocări sociale, de mediu, economice și de securitate din viitor. Avem nevoie de o cooperare economică echitabilă, care respectă responsabilitățile ecologice. Avem nevoie de solidaritate în cadrul și între națiuni. Avem nevoie de o democrație puternică. Trebuie să trăim valorile, și să experimentăm atât plan intern cât și internațional drepturile și libertatea pe care o susținem.

CRIZA CREEAZĂ ANXIETATE ȘI MÂNIE – VREM SĂ CONSTRUIM SPERANȚĂ ȘI SECURITATE

Renunțarea la reglementările neo-liberale a creat piețe financiare determinate exclusiv de dorința de îmbogățire pe termen scurt, ce a generat criza financiară globă care încă persistă și astăzi. Criza a amenințat sau chiar a distrus multe realizări sociale, democratice și economice și, drept urmare conceptul de Uniune Europeană este supus acum unor sentimente crescânde de frustrare, frică, și chiar furie. Tratamentul de austeritate care a fost prescris țărilor aflate în criză de mai mulți ani a contribuit la creșterea nedreptăților și diviziunii sociale, a pus în pericol bunăstarea concetățenilor noștri, a subminat capacitatea de a prospera a societății noastre, și mai important, a destabilizat democrația. Astăzi, 25 % dintre europeni sunt supuși riscului de a deveni săraci sau de a fi excluși social; 27 de milioane sunt șomeri, inclusiv aproape unul din cinci tineri europeni!

Cei mai fragili ajung să plătească prețul cel mai greu pentru această criză. Nu este deloc surprinzător faptul că această nedreptate generează frică și furie pe continentul nostru. Înțelegem și împărtășim această mânie, însă vrem să o transformăm în speranță.

Modelul economic aflat în desfășurare nu este durabil. Criza în ceea ce privește mediul înconjurător persistă. Lipsa de reușită continuă de a ajunge la un acord global cu ocazia diverselor conferințe climatice demonstrează cât de departe suntem în a evita schimbările climatice catastrofale. Obiectivele pe termen scurt și de interesele lipsite de viziune ale unor grupuri de interese continua să prevaleze.

Europa este sursa esențială pentru construirea acelei societăți mai durabile, democratice și echitabile pentru care facem apel.

Gandiți-vă: îmblânzirea forțele piețelor financiare și a corporațiilor globale, lupta eficientă în ceea ce privește prevenirea fraudelor și a evaziunii fiscale, transformarea surselor de alimentare cu energie a Europei în vederea combaterii schimbărilor climatice scăpate de sub control. Acestea toate sunt exemple de acțiuni urgente care trebuie demarate, dar care sunt peste de capacitățile chiar și a celor mai mari state membre ale Uniunii Europene. Avem nevoie de cooperare în cadrul UE pentru a aborda în mod eficient aceste probleme.

Transformarea pentru care pledăm trebuie să meargă mână în mână cu o re-fundamentare democratică. Ne dorim o Uniune Europeană care susține o democrație mai directă și participativă. Organele executive, cum ar fi Comisia Europeană și Banca Centrală trebuie să fie responsabile pentru acțiunile pe care le întreprind. UE trebuie să fie o democrație eficientă pe mai multe niveluri, respectând principiul subsidiarității și să transorme diversitatea în unul din principalele sale avantaje.

VOTUL VOSTRU CONTEAZĂ – SĂ LUPTĂM ÎMPREUNĂ PENTRU O ALTERNATIVĂ EUROPEANĂ.

Dorim să vă alăturaţi nouă în lupta pentru o transformare economică, politică şi socială care va construi un viitor prosper, pe baza unei dezvoltări durabile şi o „renaştere Verde”a industriei.

Prin intermediul unor politici coerente și susținute, pot fi create noi investiții și mai multe locuri de muncă “verzi”, creindu-se un loc de muncă bun și decent, venituri comparabile, respectarea drepturilor lucrătorilor, mobilitate economică sporită, dezvoltarea regională și oportunități mai bune pentru întreprinderile mici și mijlocii sau afaceri sociale.

Insistăm asupra unei politici energetice europene care va combate schimbările climatice; spunem: DA pentru energiile regenerabile și eficiență energetică; DA pentru eliminarea treptată a energiei nucleare și a cărbunelui; NU pentru exploatarea gazului de șist. Toate acestea fac parte din Noul Acord Verde (Green New Deal).

Verzii rămân avocații de încredere ai responsabilităţii față de mediu. Ajutaţi-ne să luăm o poziție fermă împotriva celor de dreapta sau de stânga și faţă de grupurile de interese care doresc să blocheze progresul. Cerem îmbunătăţirea politicii agricole într-un mod sustenabil care să joace un rol semnificativ în reformarea politicii UE în domeniul pescuitului.

Pledăm pentru mai multă transparență și responsabilitate în cadrul corporațiilor. Am promovat în mod constant drepturile consumatorilor şi ale cetăţenilor. Protecția mediului este, de asemenea, o responsabilitate socială. Dacă mediul înconjurător este distrus, aşa va fi şi baza economiei noastre şi bunăstarea. Verzii promovează dreptatea socială împotriva excluderii sociale, durabilitatea economică împotriva austerității. Vrem să ne trăim viețile ca oameni pentru care siguranța și oportunităţile nu sunt doar povești de odinioară. Aici, fără îndoială, UE trebuie să se schimbe direcția! Vrem să luptăm împotriva şomajului tinerilor, împotriva lipsei de adăpost, împotriva sărăciei și lipsei de speranță. Unde statele membre individuale refuză sau nu reușesc să ofere, putem învinge împreună în calitate de cetățeni europeni. Haideți să construim Europa socială.

Vedem emanciparea individuală şi libertatea pentru toți ca fiind în mare pericol. Gandiţi-vă la supravegherea individuală sau în masă, organizată de stat sau încălcarea drepturilor omului, minorităților, comunității LGBT sau comunitatea rroma. Nu trebuie să tolerăm discriminarea indiferent că motivul este: sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie, convingeri politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen sau orice alt pretext. Egalitatea de gen este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Există totuși o diferență uriașă între recunoașterea unui drept, progresele realizate legal și implementarea acestuia. Verzii susțin o abordare duală pentru promovarea egalității între sexe și emanciparea femeilor: egalitatea de gen și obiective clare și cu caracter obligatoriu, în scopul atingerii egalității între sexe la toate nivelurile.

În această eră digitală, avem nevoie de un proiect de lege privind drepturile digitale pentru a ne garanta libertăţile moștenite. Am ajutat la apărarea "Acordului comercial de combatere a contrafacerii" (ACTA), care ne amenința libertatea. Am apărat dreptul la apă împotriva presiunilor de privatizare. Astfel de lupte își pun amprenta asupra valorilor de bază ale Europei.

Verzii doresc să revitalizeze democrația europeană care a fost slăbită de puterea unor partide, de apărarea timidă a propriilor interese de către guvernele naționale, de puterea dată tehnocraților fără o monitorizare democratică şi de bataia de joc a populiştilor. Parlamentul European trebuie să fie consolidat și să ofere controlul asupra politicilor pe care Comisia Europenă, Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Centrală Europeană să le poată urmări. Cetățenii trebuie să fie mai bine auziţi și să aibe o implicare activă prin intermediul democrației directe. UE trebuie să acționeze ori de câte ori este nevoie de o voce comună pentru a nu se mai lua decizii departe de cetăţeni. Această acţiune presupune lupta contra unui lobby excesiv. Ne dorim, de asemenea, egalitate de gen: mai multe femei în instituțiile europene și în sălile de consiliu ale companiilor din UE.

Nu ar trebui să ne fie teamă de împărțirea suveranității noastre, în cazul în care aceasta este singura modalitate de a o menține: ca și în cazul uniunii bancare, taxa pe tranzacțiile financiare, lupta pentru justiție fiscală și împotriva evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale. UE ar trebui să urmeze o politică de bună vecinătate la frontierele noastre și în străinătate.

Aceasta include împartășirea culturii având proiecte educaționale comune și păstrarea ușilor deschise pentru extindere. Vom promova dreptatea la nivel mondial, comerțul echitabil, protecția drepturilor omului, prevenirea conflictelor civile și identificarea soluțiilor de evitare a conflictelor multilaterale. Europa trebuie să fie un teritoriu protector pentru refugiaţi şi nu “Fortăreaţa Europa”. O Europă a responsabilității globale benefică lumii și nouă înșine.

ESTE ALEGEREA TA

Ca voce alesă prin vot direct de cetățenii europeni, Parlamentul European este legiuitorul comun, împreună cu guvernele naționale, pe teme care influențează viața de zi cu zi: de la siguranță la locul de muncă până la inovare și crearea de noi locuri de muncă, de la protecția consumatorilor la politica de mediu, de la siguranță alimentară și de protecție a animalelor până la păstrarea confidențialității datelor şi egalitate între sexe. Acesta ajută, de asemenea, proiectele locale și regionale de finanțare pentru dezvoltarea durabilă și incluziunea socială. Verzii fac diferența în Parlamentul European.

Vrem să continuăm acest lucru cu o putere mai mare. Pentru aceasta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de votul dumneavoastră.

 

Ajută la schimbarea Europei, votează Verde!

ROMÂNIA ARE NEVOIE DE UN NOU ACORD VERDE

 

În actuala criză Uniunea Europeană nu şi-a îndeplinit promisiunile faţă de un număr mare de cetățeni, deşi a încercat tot, dar într-o manieră unificată, cu privire la modul de a face o schimbare în bine. Acesta este motivul pentru care Verzii propun o nouă strategie.

SOLIDARITATE, SOLIDITATE Şi SUSTENABILITATE

Noi nu vrem ca UE și statele sale membre să se bazeze pe un nivel excesiv de îndatorare și care împovărează cetățenii și generațiile viitoare. Asta prespune aducerea datoriilor financiare, fie ele publice sau private, înapoi la niveluri sustenabile și asigurarea că sunt finanțate investiții durabile creatoare de valoare. Acest lucru va necesita cazuri de restructurare a datoriei publice și private. În egală măsură, trebuie să abordăm datoria socială: reducerea șomajului, a sărăciei și a inegalităților, îmbunătățirea stării de sănătate și a educației. Acest lucru necesită eforturi de investiții puternice. Nu în ultimul rând, este nevoie să abordăm datoria în ceea ce privește mediul: combaterea schimbărilor climatice, epuizarea resurselor finite și erodarea biodiversității. Avem nevoie de un mediu rural viu, cu o agricultură durabilă din punct de vedere economic și social, precum și stocuri de pește abundente pentru a sprijini comunitățile de coastă.

Devenind lideri mondiali în inventarea și furnizarea de soluții care fac o viață mai bună posibilă pentru toată lumea, respectând limitele planetei noastre, vom găsi cheia pentru o nouă dinamică economică, pentru locuri de muncă și prosperitate. Respingem așa-numitul pact de competitivitate pentru că acest lucru ar implica reduceri salariale, reducera schemelor de asistență socială și privatizarea bunurilor publice. Sustenabilitatea fiscală trebuie să meargă mână-în-mână la fel de puternic cu durabilitatea socială și de mediu; cel ce este mai puternic trebuie să care mai mult poveri. Austeritatea impusă, ca în recenta criză economică, ne duce în direcția opusă.

PUNEREA BAZELOR UNEI EUROPE SOCIALE

Europa ar trebui construită pe o fundație de justiție socială și totuși, pentru un număr tot mai mare de oameni, dificultățile sociale au devenit realitate. Verzii europeni cred în politicile care abordează un nivel tot mai mare de inegalitate și susţin că nu ar trebui să existe cetățeni de mîna a doua în UE. Prin urmare, este esențial ca impactul social, cum ar fi inegalitatea și sărăcia, să fie luate în considerare.

Șomajul pe scară largă, în special șomajul în rândul tinerilor, și condiţia financiară precară în rândul persoanelor vârstnice sunt elemente-cheie ale nedreptăţi. Măsurile politice care promit ajutor, cum ar fi sistemul de garantare a Tineretului European, nu va fi de succes, cu excepția cazului în care sunt finanțate în mod adecvat și mai presus de toate susținute de o politică puternică de creare de noi locuri de muncă. Statele membre trebuie să continue să abordeze tema sărăciei în rândul copiilor prin intermediul investiţiilor preventive timpurii bazate pe dovezi. UE trebuie să pună capăt dumpingului social, contractelor cu zero ore, locurilor de muncă plătite necorespunzător și stagiilor neloiale. Verzii promovează corect şi îmbunătăţeşte treptat standardele sociale minime în Europa în conformitate cu condițiile naționale și modele de pe piața forței de muncă - în special în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă și securitatea, salariile, sănătatea publică și pensiile.

Vrem să ne îndreptăm spre o mai bună portabilitate a beneficiilor sociale prin intermediul introducerii unui card social european, cu standarde ridicate de confidențialitate și cu caracter obligatoriu, care simplifică procesele administrative între țări și care face o cetățenie europeană autentică mai concretă.

Dorim ca Banca Centrală Europeană (BCE) să includă stabilitatea macroeconomică și financiară printre obiectivele sale politice, care include, de asemenea, promovarea ocupării forței de muncă. Mai mult decât atât, pentru a stimula ocuparea forței de muncă în Europa, trebuie să lucrăm în continuare pentru a face proiectul pieței unice pe deplin operațional, în special în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor.

Noi susținem includerea unei clauze de progres social în legislația europeană, care dorește să sublinieze prioritatea de a construi o Europă socială. Echilibrul social în Europa trebuie să abordeze pericolul « exodului de creiere » - în special în ceea ce privește tinerii - departe de regiunile afectate de criză și exploatările lucrătorilor migranți, respectând în același timp dreptul fundamental la liberă circulație. Verzii doresc sa vada noi instrumente de dezvoltare pentru a reduce diferențele mari în ciclurile economice, inclusiv rata șomajului. Promovăm emanciparea femeilor în societate și în economie - "Plată egală pentru muncă egală" trebuie să fie un standard peste tot în UE, precum și reprezentarea egală a femeilor în cadrul consiliilor societăților. Având o familie sau oferind îngrijire/schimbarea priorităţilor nu ar trebui să fie obstacole în calea unei cariere de succes, nici pentru barbati, nici pentru femei. Pentru a contracara discriminarea de vârstă, Verzii se opun oricărei limite de vârstă cu privire la accesul la serviciile publice și susţin implementarea standardelor de bază de încredere în modelele de pensii din toate statele membre. Considerăm că reaprinderea Europei sociale este strâns legată de un dialog social revigorat în care federațiile de angajatori și sindicatele își asumă responsabilitățile. Ar trebui promovate acordurile transfrontaliere colective pentru companiile transnaționale europene.

ADUCEREA INDUSTRIEI FINANCIARE SUB CONTROL

La cinci ani de la începutul crizei financiare, sistemul nostru rămâne dominat de băncile care sunt prea mari sau prea interconectate pentru a eșua și, prin urmare, prea periculose. Salvarea băncilor a costat miliarde contribuabilii europeni iar acest lucru nu ar trebui să se întâmple din nou. Dorim să ne asigurăm un sector financiar corespunzător ca dimensiuni, diversitate și rezistenţă, care servește societatea și ajută la mobilizarea investițiilor durabile în economia reală. Ne propunem reguli stricte pentru separarea activităților bancare în cele care sunt esențiale pentru societate și cele care nu sunt. Verzii au contribuit în mod semnificativ la asigurarea că produsele financiare și activitățile care nu nici un beneficiu pentru economia reală și au potențialul de a destabiliza sistemul financiar, să poată fi interzise și retrase de pe piața europeană. Autoritățile europene ar trebui să facă uz de această posibilitate. Numai produsele financiare și activitățile care demonstrează beneficii pentru societate trebuie să fie autorizate. Inițiativele noastre au scos în afara legii speculațiile privind datoria suverană; atenuarea bonusurilor bancherilor, constrângerea băncilor să divulge activitățile paradisurilor fiscale, supravegherea bancară a Băncii Centrale Europene pentru o mai mare responsabilitate democratică.

Verzii sunt mândri de realizările în acest domeniu.

Acum avem nevoie să construim pe aceste succese. Dorim să asigurăm primirea de către consumatori a unor sfaturi bune si independente cu privire la toate serviciile financiare. Legislația privind serviciile financiare nu trebuie să sprijine concentrarea în continuare a puterii de piață în detrimentul băncilor mici durabile. Pledăm pentru o Uniune Bancară Europeană, care combină o supraveghere puternică comună a băncilor noastre, o autoritate comună, fonduri pentru restructurarea băncilor falimentare și un sistem comun de asigurare pentru depozitele de până la 100.000 € sau echivalent.

Instituțiile UE trebuie să contribuie, de asemenea, la abordarea financiară pe termen scurt, care limitează nivelul durabilității ambiției în deciziile de investiții strategice.

FINANȚELE PUBLICE: IMPOZITĂRI CORECTE ŞI EFICIENTE

În momentul de față, povara fiscală cântărește în mod disproporționat pe persoanele cu venituri mici și mijlocii și întreprinderile mici și mijlocii, în timp ce un procent estimat de 1.000 de miliarde de € anual scapă prin evaziune și fraudă. Scopul nostru este de a restabili dreptatea fiscale și eficiența. Dorim acest lucru pentru a reduce povara fiscală a forței de muncă și impozitarea poluării și a deșeurilor. Vom face tot posibilul pentru a adopta o taxă pe tranzacțiile financiare, în ciuda lobby-urilor puternice care s-au opus acestui plan. Așa cum ne dorim ca marile corporații și persoane fizice bogate să contribuie cu partea lor echitabilă, susținem o abordare europeană pentru impozitul pe profit și avere, inclusiv în ceea ce priveşte ratele minime. Nu în ultimul rând, pledăm pentru o ofensivă comună împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și a paradisurilor fiscale, începând cu a pune capăt secretului bancar.

Pe partea de cheltuieli, Verzii lupta în mod explicit împotriva cheltuielilor inutile și dăunătoare ecologic, cum ar fi subvențiile pentru combustibili fosili sau programele nucleare, cum ar fi Reactorul Termonuclear Experimental Internațional (ITER). Gestionarea împreună a datoriei publice moștenite prin crearea unui fond de răscumpărare a datoriilor și emiterea de titluri de creanță (eurobonduri), în condiții tehnice clar definite și reguli comune realiste de disciplină fiscală, sunt principalele acțiuni necesare pentru a se asigura sustenabilitatea finanțelor publice. În scopul de a revigora economiile în criză și pentru a păstra uniunea monetară, susținem o creștere a bugetului UE, finanțată în principal de resursele proprii, precum și crearea unor instrumente de solidaritate financiare menite să ajute la finanțarea redresării economice.

SUPREMAȚIA: RENAŞTEREA INDUSTRIEI PENTRU O EUROPĂ DURABILĂ

Vrem să transformăm economia noastră europeană într-un campion global de energie și eficiență a resurselor, bazate pe tehnologii mai puțin consumatoare de energie și energii regenerabile și pe îmbunătățirea modului de gestionare a resurselor, utilizare, reutilizare, reciclare, substituire și valorificare. Vrem utilizarea eficientă a resurselor și eco-inovare pentru a sprijini politicile și investițiile în toate sectoarele economiei. Aceasta ofensiva Verde va crea multe noi locuri de muncă de calitate pentru lucrătorii cu înaltă calificare, precum și cu nivel scăzut de calificare, într-o varietate de industrii şi se vor îmbunătăți condițiile de muncă și sănătatea lucrătorilor. Aceste măsuri vor spori, de asemenea, în viitor rezistența economică. Industria nu ar trebui să urmeze piste false, cum ar fi forarea pentru gaze de șist sau transformarea alimentelor în combustibil. Mai degrabă ar trebui să devină un partener-cheie în această orientare “Verde” de transformare inovativă, prin promovarea normelor de proiectare ecologică, achiziții publice, norme privind ajutoarele de stat, investiții private, întreprinderi și cooperative mici și mijlocii, o mai bună finanțare pentru cercetare, dezvoltare și educație, promovarea antreprenoriatului, în special antreprenoriatul social, relații industriale bune, democrația la locul de muncă și combaterea intereselor corporatiste. Toate acestea ar trebui sa reflecte efortul nostru.

 

Vrem să întărim sindicatele și dreptul lucrătorilor, de sex masculin și de sex feminin, de a participa în mod egal la procesul de luare a deciziilor. Politica comercială ar trebui să sprijine o renaștere industrială durabilă în Europa și să arate respect și solidaritate pentru partenerii noștri la nivel mondial. Un proiect de o importanță deosebită în acest context va fi crearea unei Comunități Europene a Energiei Regenerabile pentru a ajuta la independenţa noastră faţă de combustibilii fosili.

O PLANETĂ, CASA NOASTRĂ!

 

LUĂM ÎN SERIOS SCHIMBĂRILE CLIMATICE ŞI CRIZA ECOLOGICĂ

Schimbările climatice și pierderea biodiversității reprezintă amenințări la adresa societăților din întreaga lume. Criza ecologică a fost umbrită de criza economică actuală, dar situația devine din ce în ce mai acută. Cu potenţialul colaps al ecosistemelor modul nostru de viață este pus în pericol. În 2013 am consumat până în luna august mai mult din resursele planetei decât poate fi reînnoit într-un an.

Nu mai există nici o îndoială cu privire la rolul omenirii în cauzarea schimbărilor climatice și cu privire la consecințele catastrofale ale lipsei de acțiune. Planeta este aproape de punctul de basculare și, fără o schimbare radicală a consumului de energie și de producție, consecinţele schimbările climatice pot deveni ireversibile. Cu toate acestea, există soluții care vor aduce beneficii masive asupra mediului înconjurător, în domeniul economic, social și de sănătate.

CLIMATUL EUROPEAN ȘI LEGEA ENERGIEI

Ne dorim o legislație cuprinzătoare privind schimbările climatice și energetice ale UE în concordanță cu eforturile noatre la nivel mondial, construită pe obiective de emisii și sancțiuni cu caracter legal obligatorii pentru a se asigura că vor fi îndeplinite obiectivele climatice.

Acest lucru va crea stimulente față de transformarea economică durabilă și evitarea unor schimbări climatice periculoase. Summit-ul ONU de la Paris în 2015 (COP 21), privind schimbările climatice trebuie să ofere un acord global cu caracter obligatoriu. Timpul se scurge și UE, împreună cu statele membre, trebuie să joace rolul de lider în negocierile pentru asigurarea angajamentelor obligatorii de la toate părțile implicate în negociere.

Acest lucru înseamnă, de asemenea, creșterea obiectivelor existente și creşterea procentului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2020 de la 20% la 30% comparativ cu nivelurile din 1990, precum și stabilirea unui obiectiv de reducere mai mare a acestor emisii cu cel puțin 55% față de nivelurile din 1990 până în 2030, în scopul de a ajunge la o societate-neutră din punst de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.

Restricțiile cu caracter juridic obligatoriu rămân măsura cea mai eficientă pentru reducerea poluării și a practicilor de poluare. Schema de Comercializare a Cotelor de Emisii în UE (ETS) trebuie să fie reformată radical pentru a deveni un instrument eficient. Dacă acest lucru nu va putea fi realizat Partidul Verde va pleda pentru stabilirea unui sistem de tarifare naţional raportat la « plafonul de tarifare al emisiilor de carbon ». Instituțiile publice, întreprinderile, şi mai ales sectorul financiar, trebuie să fie încurajate să renunțe la activităţile dăunătoare climatic. Subvențiile publice privind investițiile în combustibilii fosili ar trebui să fie încheiate. Vrem să se investească în rețelele energetice europene, care leagă producția de energie regenerabilă în diferite părți ale continentului, crescând securitatea energetică și reducând costurile.

O politică energetică coerentă, bazată pe economiile de energie, eficiență energetică și energie regenerabilă este singura modalitate de a realiza o economie bazată pe surse regenerabile aproape complet până în 2050. Prin urmare, obiectivele naționale obligatorii suplimentare privind eficiența energetică și energia regenerabilă sunt esențiale. Consumul de energie trebuie să fie redus cu 40% în următorii 15 ani și, în același timp, energia regenerabilă, excluzând biocarburanții, trebuie să fie stimulată pentru a asigura 45% din consumul de energie până în 2030. Acest lucru este nu numai esenţial pentru limitarea încălzirii globale sub 2 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale, dar stimulează activitatea economică, sunt create locuri de muncă şi este redusă dependenţa Europei faţă de importurile costisitoare de combustibili.

Energia nucleară este costisitoare și riscantă, crește pericolul de răspândire a armelor nucleare și nu trebuie să facă parte din mixul energetic al Europei. Vom continua să spunem "Energie nucleară? Nu, multumesc!" și să reînnoim angajamentul nostru de a elimina treptat energia nucleară din Europa, în timp ce ne asigurăm că acest lucru nu duce la creșterea emisiilor de carbon. Trebuie să închidem imediat centralele cele mai riscante, să punem capăt, direct sau indirect, subvențiilor și să insistăm asupra faptului că operatorii existenți trebuie să suporte întreaga răspundere privind prejudiciul și riscurile la accidente nucleare.

DEZVOLTAREA DURABILĂ ESTE CHEIA

Dezvoltarea durabilă trebuie să fie pusă în centrul fiecărei decizii economice majore. Vrem să vedem protecția mediului și a biodiversității și prioritatea dată dezvoltării durabile internaționale. Noi propunem crearea unei Organizații Mondiale a Mediului prin combinarea și extinderea rolului diferitelor agenții fragmentate care există deja în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Nu putem măsura calitatea vieții doar în termeni monetari generali: avem nevoie de noi indicatori pentru a completa și extinde produsul intern brut (PIB), ca o măsură de prosperitate durabilă și bunăstarea.

Mediului natural divers în Europa este frumos și are valoare dincolo de bani. Verzii știu că dezvoltarea durabilă înseamnă gestionarea resurselor naturale cu înțelepciune, astfel încât copiii noștri și copiii copiilor noștri să aibă în continuare o planetă curată pentru a continua să trăiască. Trăim dincolo de ceea ce ne putem permite, consumând resursele naturale într-un ritm atât de rapid încât nu pot fi reînnoite în timp util, și polând aerul, solul și apa cu substanțe periculoase. Vrem să reducem amprenta ecologică și consumul de resurse și să ne asigurăm că bunurile sunt potrivite pentru a fi reutilizate, reparate și reciclate mai degrabă decât să fie aruncate la gunoi. Scopul final ar trebui să fie o societate de tip ”buclă închisă”, în care deșeuri nepericuloase generate de un anumit sector devin un element valoros într-un alt sector.

PRIORITATE PENTRU TRANSPORTUL VERDE

Aviația și transportul rutier sunt surse majore de gaze cu efect de seră, poluarea aerului și zgomot. Volumul actual de combustibili fosili utilizați în sectorul transporturilor nu are doar un impact puternic negativ asupra sănătății publice și a mediului, dar totodată face ca UE să depindă de importurile de energie și să fie expusă la creșterea prețurilor. Avem nevoie să trecem la moduri mai sigure și mai puțin dăunătoare mediului, cum ar fi căile navigabile durabile, mersul cu bicicleta, transportul public comun și feroviar. Un accent deosebit trebuie pus pe o concurență loială între diferitele mijloace de transport. O rețea feroviară europeană ar trebui să facă legăturile care lipsesc între conexiunile regionale si pe distanțe lungi, astfel încat să se ajungă cu ușurință în zonele urbane si regionale aglomerate.

Legăturile feroviare transfrontaliere existente trebuie să aibă prioritate față de drumuri și aviație, în special pentru circulația mărfurilor. Îmbunătățirea eficienței energetice a mașinilor ajută reducerea facturile la combustibil a cetățenilor europeni și îmbunătățește calitatea aerului. De asemenea, ne dorim acest lucru pentru a stimula inovarea prin producerea de biciclete electrice, tramvaie și trenuri, mașini electrice, toate bazele pe surse regenerabile, mai multe opţiuni atractive.

PROTEJEAZA SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA

Împreună cu organizațiile societății civile, Verzii au condus cu succes agenda de mediu și de sănătate publică în Parlamentul European, conturând norme de siguranță, cum ar fi cele pentru produse chimice, pesticide și biocide. Sprijinim măsuri de reducere a poluării aerului ce reprezintă o cauză majoră de deces prematur.

Depunem eforturi pentru un control mai bun asupra deșeurilor periculoase și electronice , medicamentelor și a reziduurilor de pesticide evacuate în sistemele noastre de apă și utilizarea nanotehnologiei în produsele cosmetice, medicamente, alimente și biocide, precum și expunerea redusă la substanțe care afectează în mod negativ sistemul nostru hormonal.

Vom continua campania noastră împotriva practicii periculoase și dăunătoare de extracția a gazelor de șist, precum și extragerea de alți combustibili fosili neconvenționali. Este timpul să interzicem exploatarea gazelor de șist și de aceea facem apel la interzicerea imediată a fracturării hidraulice ("fracking"). Fracturările hidraulice contaminează proviziile de apă și mediul nostru cu produse chimice utilizate în fluidele de fracturare. Scurgerile de metan din timpul extracției de gaze de șist afectează schimbările climatice. Mai mult, beneficiile economice au fost exagerate grosolan, rata de producție scade rapid după primul an de fracturare, provocând economii instabile (creşteri şi scăderi ample în perioade scurte de timp) în comunităților locale. Vom lucra împreuna pentru a stabili în întreaga Europă regiuni lipsite de fracturări hidraulice, după modelul de succes făra OMG-uri (organisme modificate genetic) .

ALIMENTE NU COMBUSTIBIL

Combustibilul realizat din culturile alimentare nu reprezintă o soluție durabilă pentru criza climatică, cea energetica și cea a sărăciei.

Alimentarea autoturismelor cu carburanţi proveniţi din terenurile destinate culturilor alimentare, combinată cu speculațiile financiare privind mărfurile alimentare esențiale, a forțat creşterea prețurile la alimente, ducând la acapararea terenurilor și amenințând securitatea alimentară a milioane de oameni, având în acelaşi timp un impact negativ asupra climei. În special, pădurile tropicale bogate în biodiversitate sunt defrişate și arse pentru a face loc plantaţiilor de palmieri destinate pentru producerea ingredientelor din combustibil și alimente.

UE nu ar trebui să încurajeze şi mai mult aceste tendințe prin promovarea utilizării terenurilor agricole pentru combustibil. Trebuie să renunțe la utilizarea culturilor alimentare pentru combustibil în totalitate. În schimb, trebuie să ne concentrăm pe modele de transport mai durabile, inclusiv o mai bună eficiență pentru autoturisme și combustibili din deșeuri.

MÂNCARE MAI BUNA, VIAŢĂ MAI BUNĂ

Sistemul nostru alimentar nu funcționează corect. Agricultura industrială bazată pe pesticide, monoculturi și o utilizare excesivă a antibioticilor este înfloritoare în detrimentul sănătății noastre şi suferinței animalelor. Scandalurile alimentare din ultimul timp au făcut consumatorii justificat nesiguri cu privire la ceea ce mănâncă.

Grupul Verzilor dorește să promoveze alimente durabile, sănătoase, gustoase, diverse și etice, nu produse alimentare standardizate, fără gust, proiectat pur și simplu pentru a arăta bine pe rafturile supermarketurilor. Acest lucru înseamnă încurajarea lanțuri de producție locale, agricultura ecologică și produse de comerț echitabil din țările în curs de dezvoltare. Am reușit în lupta cu mai multe practici înșelătoare, îmbunătățirea calităţii produselor din țările de origine și etichetarea nano-ingredientelor. Vom continua să cerem îmbunătățirea transparenței în etichetarea produselor alimentare. Având în vedere faptul că Europa aruncă 90 de milioane de tone de produse alimentare anual, dorim, de asemenea, măsuri pentru a reduce deșeurilor alimentare. Am lansat o revoluție alimentară prin creșterea gradului de conștientizare publică, angajamentul personal și democrației participative în stabilirea și îmbunătățirea politicilor alimentare în întreaga Europă.

ECOLOGIZAREA AGRICULTURII

Parlamentul European are acum o responsabilitate egală pentru Politica Agricolă Comună a UE. Este timpul să promovăm un climat agricol inteligent, durabil, echitabil și etic. Vrem rezistenţă, diversitate din punct de vedere biologic, ecosisteme agricole sănătoase și robuste care să se adapteaze nu numai la schimbărilor climatice, dar să şi ajute la atenuarea aceastora.

Ne dorim să vedem un sistem care permite o distribuție mai echitabilă a fondurilor publice, inclusiv mai mult sprijin pentru micii agricultori, pentru agricultura ecologică, pentru fermierii convenţionali care doresc sa ecologizeze metodele de producție și pentru producțiile și vânzările locale, care aduc consumatorii mai aproape de fermieri.

Fermierii merita un preț decent pentru produsele lor și companiilor cumpărătoare nu ar trebui să li se permită să tragă în jos prețurile de la ferme sub nivelurile viabile. Avem nevoie să sporim fertilitatea solului, să reducem drastic utilizarea de pesticide și fertilizatori sintetici, să eliminam subvențiile pentru exporturile dăunătoare și să ne îndepartăm de agricultura industrială intensivă. Vom continua campania noastră pentru un acces echitabil și nerestricționat la materialul de reproducere al plantelor și împotriva brevetării plantelor și animale.

Ne opunem privatizării în continuare a semințelor și materialului vegetal în normele Uniunii Europene privind semințele și vom continua lupta împotriva controlului corporativ al industriei de semințe care face agricultorii dependenţi de semințele proiectate special pentru a fi utilizate cu îngrășăminte chimice și pesticide, în loc să le permită salvarea şi reproducerea semințelor lor și să adapteze culturile lor la condițiile locale schimbătoare.

Pierderea biodiversității și utilizarea excesivă a pesticidelor a însemnat distrugerea habitatului și a dus la o scădere masivă a numărului de albine și a altor populații de insecte, care permit polenizarea naturală a multor plante și culturi. Dacă vrem fructe şi legume sănătoase, trebuie să "dăm o șansă albinelor".

NU ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC

Am fost consecvenți în ceea ce privește poziția noastră față de utilizarea Organismelor Modificate Genetic (OMG) în alimente și agricultură și în sprijinul nostru pentru o Europă fără OMG-uri. Verzii vor continua să lupte pentru susținerea produselor alimentare care nu conțin OMG-uri, împotriva cultivării OMG-urilor pe teritoriul continentului nostru și totodată pentru obținerea unei interdicții privind importul de OMG-uri pentru furajele animale. Trebuie să insistăm asupra dreptului de a ne face propriile reguli și de impunere obligatorie a inscripționării pe etichetă a OMG-urilor.

Consumatorii europeni au dreptul să știe ce conțin alimentele pe care le consumă și care este proveniența acestora. Orice cercetare privind OMG-urile ar trebui să se limiteze la evaluările de impact, incluzând fluxul de gene și contaminarea încrucișată.

MAI MULT PEȘTE ÎN OCEANE

Verzii au jucat un rol principal în a face presiuni pentru o Politică Comună mai durabilă în domeniul pescuitului.

Politica de a arunca peștele neutilizat înapoi în mare a fost o pierdere masivă de hrană și de venit și urmează să fie redusă. Stocurile de pește vor fi mai bine gestionate și capacitatea flotei de pescuit mai bine reglementată. Consumatorii vor avea posibilitatea de a vedea nu numai de unde provine peștele lor, dar și cum a fost pescuit. Rămân încă multe de făcut pentru a pune în aplicare aceste reforme și pentru a avea siguranța că aceste breşe legislative nu sunt exploatate. Vom continua să luptăm pentru deținerea unui control mai bun asupra pisciculturii excesive, care este foarte poluantă și pentru un tratament mai echitabil în ceea ce privește pescuitul local la scară mică , în interiorul și în afara Europei.

PROTECȚIA ANIMALELOR

Suntem recunoscuți pentru angajamentul nostru în ceea ce privește protecția animalelor în Parlamentul European, Verzii fiind liderul acțiunilor legale și politice pentru a spori constant bunăstarea tuturor ființelor. Trebuie să ne îndepărtăm urgent de ”agricultura de fabrică”, care înregistrează rezultate cumplite în ceea ce privește tratamentul faţă de animale și utilizarea intensivă a antibioticelor.

 

Am luptat și împotriva testelor excesive pe animale și vom continua să facem acest lucru . Vrem să reducem semnificativ timpul de transport al animalelor și să punem capăt exporturilor de animale vii. La nivel internațional, UE trebuie să fie mai hotărât în combaterea traficului cu animale sălbatice, în protejarea mamiferelor marine și apărarea interdicției asupra produselor derivate obținute din focă. Sprijinim instituirea unei interdicții privind creșterea animalelor pentru blană .

EUROPA ÎN LUME

 

UE a avut de multe ori o poziție rezervată în politica la nivel mondial, reacționând mai mult decât acționând, și confruntându-se cu multe dificultăți în definirea unei poziții unitare. Dorim ca UE să stabilească o politică externă comună bazată pe valoare și să joace un rol important pe plan internațional, pentru a aborda cauzele structurale ale sărăciei, promovând justiția și solidaritatea globală, pacea, și apărarea bunurilor globale commune. În contextul actual de creștere a inegalității și schimbare a puterii la nivel mondial, și punerea sub semnul întrebării a universalității drepturilor omului, inacțiunea nu este o opțiune.

Dorim ca UE să aibă o poziție comună privind politica externă și de securitate. În această direcție am primit semnale pozitive cu privire la problema Kosovo-Serbia, și cea a Iranului. UE ar trebui să urmărească încheierea de parteneriate puternice și echitabile cu ţările din partea de sud a globului, cu scopul de a reduce dezechilibrele din interiorul și între societăți, prin cooperarea în scopul dezvoltării. UE și partenerii săi trebuie să colaboreze pentru a găsi răspunsuri comune la probleme cum ar fi schimbările climatice, proliferarea nucleară și a conflictelor regionale din întreaga lume, precum și distrugerea necontrolată a resurselor naturale, în multe țări, în special cu cele din sud. Această cooperare nu va fi credibilă dacă nu este una democratică, responsabilă, transparentă și bazată pe principii universale.

Dorim ca UE să sprijine o guvernare globală multilaterală, consolidarea și reformarea rolului ONU, statul de drept, precum și responsabilitatea de a proteja. Considerăm că adoptarea conceptului "responsabilității de a proteja" de către ONU este un real progres, dar UE trebuie să-și aducă contribuția pentru a perfecționa și a întări în continuare normele de aplicare ale acestuia. Trebuie să se acorde întotdeauna prioritate gestionării conflictelor civile. În ultimii ani, securitatea energetică a devenit una dintre principalele priorități ale politicii externe a UE. Supra-dependența de gaze și petrol face ca UE să devină coruptibilă, şi joacă în mâinile acelor autocraţi care controlează livrările de hidrocarburi din Europa. Trebuie să eliminăm această verigă toxică și periculoasă.

DREPTURILE OMULUI ȘI ERADICAREA SĂRĂCIEI

În urma presiunii Partidului Verde, un reprezentant special al UE pentru drepturile omului a fost numit pentru a spori vizibilitatea politicii drepturilor omului. Instituțiile UE ar trebui să integreze drepturile omului în politicile lor externe, inclusiv în cele comerciale. Noi trebuie îndeplinim promisiunile făcute privind drepturile omului, atunci când ni se solicită ajutorul în cazul unei catastrofe. Aceasta include un angajament puternic față de principiile umanitare de bază: umanitate, obiectivitate, independență și neutralitate. UE trebuie să devină mai eficientă, să se facă mai bine auzită în inițiativa de apărare a statului de drept, libertății și drepturilor omului, inclusiv a drepturilor socio-economice și drepturilor de mediu în interiorul și în afara granițelor sale. UE trebuie să fie în special principalul decident al stabilirii unor reguli cu caracter obligatoriu cu privire la responsabilitatea socială a companiilor.

UE și statele membre trebuie să confrunte și să înțeleagă pe deplin și obiectiv complicitatea în ceea ce privește detenția secretă și uciderile extrajudiciare, inclusiv responsabilitatea deplină pentru încălcările drepturilor omului comise în programul de predări CIA. "Războiul împotriva terorismului" trebuie să fie încheiat în mod oficial. Toate statele membre ar trebui să ratifice modificările aduse statutului Curții Penale Internaționale, care ar permite urmărirea penală a liderilor de stat care încep războaiele de agresiune.

UE nu a depus îndeajuns de multe eforturi pentru a pune în aplicare Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), care evidențiază importanța luptei împotriva sărăciei, foametei, distrugerii mediului și a marginalizării femeilor. Trebuie să lucrăm pentru a susține noile obiectivele de durabilitate stabilite la Conferința Rio+20, în cadrul careia s-au contopit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului cu cele de dezvoltare durabilă într-un cadru unic cuprinzător și s-a emis un nou set de obiective pentru eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile după 2015. Solicităm statelor membre să-și îndeplinească angajamentele de a utiliza 0,7% din PIB în vederea cooperării pentru dezvoltare. De asemenea, o prioritate absolută pe agenda de dezvoltare a UE ar trebui să fie lupta împotriva corupției, a spălării banilor, eradicarea paradisurilor fiscale, a fluxurilor ilicite de capital și a structurilor fiscale dăunătoare.

POLITICA DE SECURITATE INTERNĂ

Există o nevoie clară de îmbunătățire a cooperării între organele de poliție și cele judiciare, în special în combaterea terorismului, crimei organizate, inclusiv a asociațiilor mafiote, a criminalității economice și de mediu. În acest sens, UE și statele sale membre ar trebui totuși să împiedice stigmatizarea imigranților și a minorităților. Trebuie să fie consolidate acțiunile de verificare și identificarea unui echilibru, astfel încât aplicarea legii și serviciile de informații să respecte măsurile necesare și echitabile pentru a menține siguranța cetățenilor europeni.

LUPTA PENTRU MENŢINEREA PĂCII

Anul acesta comemorăm centenarul începutului Primului Război Mondial. Uniunea Europeană a fost creată pentru a asigura pacea după războaie devastatoare, înlocuind confruntarea cu cooperarea. Verzii doresc ca UE să promoveze în mod activ non-violența și să cultive dialogul, medierea, reconcilierea și cooperarea. UE a jucat și poate continua să joace un rol important în prevenirea conflictelor, soluționarea conflictelor civile, dezarmarea, controlul asupra armamentelor și consolidarea și menținerea păcii. De asemenea, UE ar trebui să consolideze, rolul său umanitar, de exemplu, atunci când vine vorba de instaurarea de spitale temporare pentru a ajuta la atenuarea suferinței populației în situații cum ar fi războaiele civile. Conceptul de securitate umană trebuie să se afle în centrul acțiunilor externe ale UE. De asemenea, credem că UE ar trebui să sprijine ONU să fie încredințată cu instrumente mai eficiente de aplanare a conflictelor și - dacă este necesar - de impunere a păcii. Este importantă în acest moment consolidarea controlului parlamentului asupra operațiunilor militare ale UE, prin investirea Parlamentului European putere decizională.

Mulțumită Verzilor, o parte mult mai mare din bugetul UE va fi utilizat în vederea prevenirii conflictelor prin intermediul Instrumentului pentru stabilitate și pace. Am sprijinit, de asemenea ideea înființării unui Corp al Păcii al UE și crearea unui Institut UE pentru Pace. Ne opunem finanțarii din bugetul UE a cercetărilor militare, cum ar fi dezvoltarea de drone europene, și transformarea Europei într-un depozit nuclear.

Vom continua să luptăm pentru dezarmarea nucleară, atât la nivel global cât și în Europa și pentru măsuri concrete în vederea stabilirii unei Zone Libere de Arme de distrugere în masă în Orientul Mijlociu. Verzii, de asemenea, doresc să interzică armele, cum ar fi muniţiile de uraniu epuizate şi fosforul alb. Investiţiile realizate de băncile europene, de fondurile de pensii, de societăţile de asigurări şi alte companii care produc mine terestre şi muniţii cu dispersie trebuie să fie şi ele interzise. Comerțul european cu arme, inclusiv cu tehnologii de supraveghere, generează de fapt nesiguranță pentru regiuni precum Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Verzii doresc să reducă acest comerț și să prevină exportul de arme, care ar putea fi folosite împotriva mișcărilor de eliberare și protestelor civile.

Crime extra-teritoriale săvârșite cu ajutorul dronelor sau altor mijloace în afara conflictului armat au rupt barierele impuse ale statului de drept. Vrem să vedem că UE împreună cu alte state membre ONU reușește să obțină interdicția la nivel mondial a acestor acte criminale în conformitate cu dreptul umanitar internațional și drepturile omului, și să obțină încetarea utilizării de sisteme de arme letale complet automatizate.

LUPTA PENTRU OBȚINEREA DE AZIL ECHITABIL ȘI POLITICILE DE MIGRAȚIE

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) estimează că, în 2013, s-au înregistrat aproape 40 milioane de persoane strămutate la nivel mondial, dintre care aproape jumătate sunt refugiați în afara țării lor. ONU arată că anual 200.000 dintre acești refugiați au nevoie urgentă să fie relocați, dar numai jumatate dintre ei găsesc o casă nouă; mai îngrijorător doar 4.500 sunt relocați în Uniunea Europeană - comparativ cu 80.000 pe an în Statele Unite ale Americii. Mii de oameni mor la frontierele externe ale Europei în fiecare an, din cauza controalelor stricte și pentru că mijloacele legale de intrarea în UE rămân în continuare limitate. UE are datoria de a se asigura că aceste persoane pot solicita protecție. Avem nevoie de mai multe eforturi pentru a stabili un sistem de azil care să își merite numele. Agenția Europeană Frontex nu este agentul potrivit, iar statele membre încălcă drepturile omului prin politicile lor de frontieră. Avem nevoie de eforturi mai mari din partea UE, precum și a statelor membre și o mai bună coordonare pentru " salvarea pe mare/în larg", și avem nevoie de modalități legale și în condiții de siguranță pentru intrare în UE, de exemplu: insituirea vizelor umanitare. Trebuie să scăpăm de normele actuale ("Regulamentul Dublin"), care forțează refugiații să solicite azil numai în țara în care au intrat prima dată în UE. Noi ar trebui, în relațiile noastre externe, precum și prin politicile comerciale și de dezvoltare, să abordăm problemele care forțează oamenii să migreze. Verzii au avut succes în lupta pentru crearea unui program comun de restabilire UE, precum și pentru fondurile de restabilire în regim de urgență a refugiaților care se confruntă cu o criză umanitară. Statele membre UE trebuie să facă tot ce pot pentru utilizarea integrală a acestor fonduri și să arate solidaritate, nu numai între ele, dar și cu regiunile cu probleme învecinate.

LUAREA INIŢIATIVEI ÎN SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Timp de mulți ani, Uniunea Europeană a jucat un rol pozitiv în cadrul negocierilor internaționale privind clima, dar în ultimul timp acest rol s-a diminuat. Este una dintre primele noastre procupări de politică externă ecologistă pentru a face din Europa, din nou, un lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și degradării mediului.

Schimbările climatice provoacă deja daune și suferință peste tot în lume. Mulți oameni trebuie să îşi părăsească țara și să devină „refugiați climatici” din cauza deșertificării, eroziuni solului, a ploilor abundente sau a creșterii nivelului mării. Dorim să vedem conceptul de „refugiați climatici” inclus în legislaţia internațională. Prin urmare, UE trebuie să joace rolul de lider privind migrația climatică în instituțiile internaționale și la domiciliu. Aceasta trebuie să își consolideze sprijinul pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Finanțarea combaterii schimbărilor climatice joacă un rol cheie pentru țările în curs de dezvoltare și Verzii vor avea grija ca UE să îşi menţină promisiunile și responsabilităţile. O astfel de finanțare trebuie să fie nouă și suplimentară la ajutorul pentru dezvoltare deja existent. De asemenea, pledăm pentru integrarea mediului în proiectele de dezvoltare pentru a promova diminuarea eficientă a schimbările climatice și strategii de adaptare.

URMĂRIREA UNEI POLITICI COERENTE DE EXTINDERE ŞI DE VECINĂTATE

Verzii susțin în continuare politica de extindere a UE. UE ar trebui să fie deschisă pentru noi membri, cu condiția ca aceştia să îndeplinească criteriile de aderare. Noi sprijinim o perspectivă de aderare la UE pentru toate țările din Vestul Balcanilor. Verzii doresc să accelereze negocierile corecte și credibile cu Turcia. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol vital în imediata sa vecinătate, pentru a consolida stabilitatea și democrația. Vrem să consolidăm Parteneriatul Estic și în special angajamentul nostru cu țări precum Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Acest lucru înseamnă afirmarea proprie ca partener onest și cu cu principii față de vecinii noștri.

UE ar trebui să colaboreze cu societatea civilă, să acorde azil și sprijin apărătorilor libertății și democrației și burse tinerilor din țările vecine. Dorim ca UE să se concentreze pe transformarea regiunilor din zona Mării Mediterane și Europei de Est și să sprijinie în mod eficient eforturile de reformă din aceste țări. În plus, UE ar trebui să consolideze parteneriatele cu alte organizații regionale existente din Africa, Asia și America Latină.

O POLITICĂ COMERCIALĂ CORECTĂ / ECHITABILĂ

UE este o putere mondială în comerţ. Parlamentul European joacă un rol important în relațiile comerciale ale Europei deoarece se poate opune acordurilor comerciale, așa cum a făcut pentru ACTA. Avem nevoie de mai multă transparență în timpul negocierilor comerciale și de cooperare eficientă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale cu privire la aceste probleme. Verzii sunt în favoarea unui ordin comercial multilateral, dar comerțul ar trebui să sprijine, nu să împiedice, dezvoltarea țărilor mai sărace și trecerea la un model de dezvoltare verde, social, echitabil și democratic. Aceasta include deschiderea piețelor UE pentru țările mai puțin dezvoltate, reforma substanțială a O.M.C. (Organizaţia Mondială a Comerţului) astfel încât să susțină mai mult dezvoltarea și să subordoneze normele comerciale drepturilor omului. Comerțul trebuie să fie corect și nu ar trebui să submineze modelul social al UE.

În prezent, multe acorduri comerciale bilaterale ale UE sunt în curs de negociere în special Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (PTCI) cu Statele Unite ale Americii. Verzii contestă lipsa de transparență a acestor negocieri unde alegerile democratice importante sunt pe ordinea de zi. Verzii nu numai că apăra mediului, sănătatea, agricultura și alimentația noastră, standardele de consum și de muncă, interesele publice și protecția datelor, dar şi posibilitatea de a-i determina să pună în aplicare Noul Acord Verde. Ne opunem produselor financiare biotehnologice și toxice comercializate în Statele Unite şi aprobate în mod automat pentru UE. Tragem semnale de alarmă față de orice șubrezire a legislației UE. Prin includerea acordurilor comerciale internaționale de soluționare a diferenţelor dintre investitori și stat, refuzăm permiterea companiilor private să dea în judecată guverne alese în mod democratic, în scopul de a proteja interesele corporatiste împotriva reformelor sociale sau de mediu. Ne mobilizăm împotriva oricărui acord comercial care nu își onorează aceste principii și, prin urmare, ne opunem PTCI în forma sa actuală.

PENTRU O DEMOCRATIE MAI RIGUROASA

 

Mai multă democrație, nu mai puțină, este răspunsul la criză. Structuri, cum ar fi troica sunt fundamental nedemocratice. Noi credem că o schimbare pentru participarea mai multor cetățeni, responsabilitatea și transparența sunt cruciale pentru a obține legitimitate pentru viitoarea cooperare europeană. Acest lucru înseamnă că noi, Verzii avem de lucru pentru o mai mare transparență în întregul proces de luare a deciziilor de către Comisie prin intermediul altor instituţii UE ale guvernelor statelor member. Chiar mai important, lucrăm pentru dreptul cetățenilor de a determina viitorul Uniunii prin creșterea alegerilor lor pe parcursul procesului de legiferare.

FĂRĂ EGALITATEA ÎNTRE SEXE NU EXISTĂ DEMOCRAȚIE

Democrația sexelor înseamnă că femeile fac parte din viața publică a societăților noastre și pot lua decizii în instituții și companii în aceeați măsură cu bărbații. Verzii cred că răspunsul UE trebuie să integreze problemele legate de gen la toate nivelurile politice. Noi sprijinim Comisia în activitatea sa referitoare la ponderea cu caracter juridic pe care o dețin femeile în sălile de consiliu ale corporațiilor. Cu toate acestea, în ritmul actual va dura mai mult de 50 de ani, până ce 40 % din membrii dintr-o sală de consiliu a unei companii europene sunt femei. Prin urmare, solicităm stabilirea unei ponderi pentru a atinge acest obiectiv până în 2020.

Pentru a crea o balanță, noi credem că UE ar trebui să aibă o abordare politică mai cuprinzătoare în ceea ce privește violența bazată pecriterii de gen, inclusiv a legislației UE în forma unei directive ce propune măsuri de abordare a violenței împotriva femeilor, bazate pe politică, prevenire, protecție, urmărire penală, prevederi și parteneriat. Convenția UE privind drepturile omului cere tuturor statelor membre pentru să definească violul și violența sexuală împotriva femeilor în căsătorie și relații intime informale drept o crimă.

CETĂȚENII – FACTORI DE DECIZIE EUROPENI

Dorim consolidarea șanselor cetățenilor UE în luarea deciziilor. Vrem să creăm o democrație mai participativă. Verzii au sprijinit introducerea Inițiativei Cetățenilor Europeni (ICE), care permite cetățenilor UE să facă apel la Comisia Europeană pentru propuneri legislative. Acum este timpul pentru următorul pas. Vrem să extindem domeniul de aplicare al ICE și să-l facem mai eficient și orientat către cetățeni. De asemenea, dorim să creăm o bază legală pentru referendumurile la nivelul UE .

Acolo unde cetățenii sunt privați de drepturile lor într-un stat membru al Uniunii Europene, fără a obține o soluționare a problemelor în cadrul acelui sistem judiciar, ar trebui să aibă posibilitatea de a lua măsuri legale colective în cadrul Curții Europene de Justiție. Vom continua să luptăm împotriva activităților de lobby bine finanțate, precum în industria agro-chimică sau companiile producătoare de seminţe agricole gigant. Facem apel la instituirea unei democrații a alimentelor, în care cetățenii pot avea controlul asupra a ceea ce mănâncă și se pot crea sisteme de producție a alimentelor și de aprovizionare echitabile și durabile .

CONSOLIDAREA ROLULUI PARLAMENTELOR

Prin dreptul de a alege membrii Parlamentului European, cetățenii au un cuvânt de spus referitor la modul în care vor fi abordate aspectele cruciale ale vremurilor noastre, de la schimbările climatice la reglementările bancare, de la politica privind refugiații până la gestionarea șomajului în rândul tinerilor. Vrem ca Parlamentul European să ocupe un rol mai important, în special în gestionarea crizelor din interiorul UE și a elaborării politicilor economice. Ar trebui ca Parlamentul European să aibă dreptul de a participa la luarea deciziilor cu privire la prioritățile de coordonare a politicilor economice. Vrem ca vârsta minimă pentru participarea la vot pentru alegerile pentru Parlamentul European să fie de minim 16 ani și totodată vrem să fie introduse suplimentar liste pan-europene cu candidații transnaționali.

Creșterea autorității Parlamentului European stabilită prin Tratatul de la Lisabona trebuie să fie exercitată în mod responsabil și să nu fie subminată de interese de lobby . Este nevoie de mai multă transparență și responsabilitate în cadrul Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene, de exemplu publicarea tuturor rezultatelor votării.

Pentru a permite o dezbatere mai largă și mai deschisă, este necesar ca parlamentele naționale să devină mai responsabile prin impunerea unui control mai bun asupra acțiunilor guvernelor în afacerile europene. De asemenea, dorim consolidarea oportunităților oferite parlamentelor naționale de a reacționa în cazul în care Uniunea Europeană își depășește autoritatea prin nerespectarea normelor privind subsidiaritatea. De asemenea, parlamentele naționale ar trebui să aibă mai multe posibilități de cooperare cu Parlamentul European. Facem apel la toate nivelurile de guvernare, de la nivel local, la nivel regional, la nivel național și mai apoi la nivel european, pentru interacțiuni și sinergii consolidate, în scopul de a enunța mai bine politicile europene și pentru punerea lor în aplicare în funcție de realitățile regionale și teritoriale.

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI FRAUDEI

UE are nevoie de o politică anticorupție mai puternică și instrumente mai eficiente de combatere a crimei organizate în vederea consolidării democrației și a statului de drept, și de asemenea, pentru a consolida economia europeană.

Comportamentul corupt al funcționarilor sau parlamentarilor UE în relațiile cu reprezentanții grupurilor de interese trebuie să fie împiedicate prin reacții foarte dure. Afacerile de amploare au încă o mare influențează asupra Comisiei Europene. Aproape 80 % din toate părțile interesate denumite de Comisie reprezintă interese corporatiste, în ciuda un angajament de schimbare a acestui raport. Verzii, de asemenea, luptă pentru rezolvarea problemei « uşilor rotative » în care birocrații de top și politicieni din instituțiile europene se alătură organizațiilor private pe care anterior au fost responsabili să le controleze. Ne dorim să protejăm democrația de corupție prin introducerea unor reglementări clare și transparente în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, a candidaților și a campaniilor electorale. Vrem să oferim Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Europene de Conturi instrumente mai puternice pentru a controla modul în care resursele UE sunt cheltuite și de a acționa împotriva corupției, atât în cadrul instituțiilor UE cât și, în cazul unor probleme serioase în statele membre.

RESURSE PROPRII MAI MULTE PENRTU BUGETUL UE

Bugetul UE trebuie să crească și trebuie să se bazeze în principal pe un sistem de resurse proprii, de exemplu, un atom de carbon și/sau taxa de energie, pentru a reduce dependența de contribuțiile naționale.

Negocierile interguvernamentale de cele mai multe ori trec cu vederea interesul comun cum a fost cazul în cadrul negocierilor bugetare 2013, care nu a reușit să vină cu politici eficiente pentru combaterea crizei. Verzii au fost lupta o luptă dură pentru o mai mare responsabilitate și transparență în procesul de luare a bugetului. Aici ne sunt, de asemenea, sugerează mai mult participare: cetățenii ar trebui să aibă dreptul să vă înscrieți pentru inițiative-pilot de proiecte care urmează să fie aprobate de către comisia de buget a Parlamentului European.

UN PROIECT DE LEGE A DREPTURILOR DIGITALE

Partidul Verzilor din Parlamentul European sunt în prima linie a luptei pentru drepturile digitale. Am contribuit la stoparea Acordului Comercial de Combatere a Contrafacerii (ACTA) și luptăm pentru o protecție eficientă a datelor cu caracter personal, pentru dreptul la viață privată și de neutralitate a reţelei. Acum este timpul pentru a apăra și proteja atât cetățenii europeni, cât și internetul, împotriva supravegherii omniprezente a corporațiilor și guvernelor și de a proteja drepturile fundamentale în era digitală. Datele cu caracter personal aparțin cetățenilor, nu companiilor sau guvernelor. Intimitatea trebuie să fie respectată. Legea de păstrare a datelor, care obligă furnizorii de telecomunicații să stocheze date despre conversațiile cetățenilor, este o greșeală gravă și trebuie să fie desființată. Guvernele trebuie să respecte propriile legi. În timp ce securitatea națională este importantă, drepturile și libertățile personale nu trebuie să fie anulate. Guvernele trebuie să se asigure că agenții de securitate națională lucrează pentru a asigura libertatea tuturor cetățenilor.

SUSȚINEREA STATULUI DE DREPT

Uniunea Europeană a fost întemeiată pe baza unor valori ca respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectarea drepturilor omului. Verzii nu fac compromisuri în ceea ce privește drepturile omului.

Pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați trebuie să prevaleze. În instituțiile UE numărul funcționarilor femei este foarte redus și în multe state membre, foarte mulți oameni sunt discriminați pe tot felul de motive. Verzii vor depune eforturi pentru susținerea unor politici eficiente de combatere a discriminării pentru a se depăși aceste nedreptăți și de asemenea susțin extinderea directivelor anti-discriminare de lungă durată, pentru a deveni o Directivă a Egalităţii cu drepturi depline.

Pentru ca drepturile noastre democratice să fie respectate și recunoscute, avem nevoie pentru a păstra integritatea statului de drept, atât la nivel UE și național. UE nu dispune de instrumente de monitorizare și sancțiuni eficiente, atunci când există încălcări ale valorilor noastre în statele membre. Acesta este motivul pentru Verzii au fost pionieri în crearea Comisiei de la Copenhaga, în conformitate cu tratatele UE și Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a se asigura că cererile democratice care sunt puse țărilor candidate atunci când aplică pentru aderarea la UE nu sunt urmate de autoritarism și nepotismul imediat după ce au căpătat statutul de membru aderat la UE .

Lista impresionanta de garanții și de protecție de la Carta drepturilor fundamentale ar trebui să fie realizată mai bine în practică în viața noastră de zi cu zi. Drepturile sexuale și reproductive sunt elemente esențiale ale demnității umane. Noi, Verzii, apăram dreptul la auto-determinare pe corpurile noastre.

O REFORMĂ DEMOCRATICĂ VERDE A UE

Democrația nu este niciodată finalizată sau completă. Schimbările climatice și globalizarea sunt două provocări care trebuiesc îndeplinite prin îmbunătățirea procesului comun de luare a deciziilor. Verzii europeni sunt convinși că actualul cadru instituțional al UE nu depinde de problemele cu care se confruntă UE. Dezvoltarea zonei euro și uniunea bancară înseamnă că avem nevoie de reforme democratice adecvate care întăresc legitimitatea, transparența și eficiența procesului european de luare a deciziilor în aceste domenii. Verzii fac apel pentru remodelarea competențelor între diferitele niveluri de guvernare în UE. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că UE ar trebui să aibă anumite competențe în ceea ce privește politica fiscală și politica socială în cazul în care Parlamentul European ar fi co-legislator.

Cererile noastre pentru mai multă democrație, mai multă transparență și mai multă responsabilitate la nivelul UE implică modificări clare în funcționarea UE. Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de a iniția o lege. Europa nu poate aștepta doar ca șefii de stat și de guvern să aibă inițiative limitate, ceea ce va conduce doar la un control mai tehnocrat. Un exemplu foarte simplu: Parlamentul European vrea să aibă un cuvânt de spus cu privire la sediul său, pentru a înceta șirul călătoriilor dus-întors între Bruxelles și Strasbourg. Verzii împărtășesc această cerere, la fel ca majoritatea cetățenilor europeni. Parlamentul European are nevoie de putere de co–decizie în ceea ce privește adoptarea legilor, în timp ce drepturile naționale de veto ar trebui să fie diminuate. Pe de altă parte, unele decizii trebuie, trebuie luate la un nivel mult mai aproape de cetățeni.

Mandatul și responsabilitățile instituțiilor europene care reprezintă autoritățile regionale și locale și actorii socio - economici și societatea civilă ar trebui să fie consolidate. De aceea, ne dorim o nouă convenție democratică, cu o participare puternică a societății civile și a parlamentului, cu proceduri transparente, sau asamblarea elementelor constitutive, pentru a determina viitorul integrării europene.

Cetățenii europeni ar trebui să fie într-adevăr în măsură să decidă cu privire la viitorul Europei - și să aibă un cuvânt definitoriu printr-un referendum la nivelul UE.

PARTIDUL VERDE EUROPEAN

Partidul Verde European a fost prima familie politică europeană care a evoluat de la o federație de partide la un partid de nivel european, în anul 2004. Avem partide verzi membre din 45 țări din Europa – membre UE sau nu – care lucrează în comun și se sprijină reciproc pentru a potența politica verde in toată Europa.

Partidele verzi membre ale PVE (membru plin, membru asociat și membru candidat) din cadrul UE sunt: (parties list)”

 

Die Grünen, Ecolo, Groen, Zelena Partija, Zelenite, Cyprus Green Party, Strana Zelených, Socialistisk Folkeparti / SF, Eestimaa Rohelised, Vihreät - De Gröna, Europe Ecologie - Les Verts, Bündnis 90/Die Grünen, Ecologoi- Prasinoi, Lehet Más a Politika / LMP, Zöld Baloldal, Comhaontas Glas, Federazione dei Verdi, Latvijas Zala Partija / LZP, déi gréng, Alternattiva Demokratika – the Green Party, GroenLinks, De Groenen, Zieloni, Partido Ecologista – Os Verdes, Partidul Verde, Strana Zelených, Stranka mladih - Zeleni Evrope, Iniciativa per Catalunya Verds / ICV, EQUO, Miljöpartiet de gröna, Green Party of England and Wales, Scottish Green Party.