Publisher

null Economie liniară vs. economie circulară

content

Economie liniară vs. economie circulară


Schimbarea modelului economic actual. Dacă cumpărăm-folosim-aruncăm, atunci natura nu poate ține pasul cu noi. România este codașa Europei în privinţa gestionării deșeurilor. Vrem reintroducerea în sistem a materialelor reciclabile pentru protejarea naturii şi creşterea economiei.

În fiecare an, în Uniunea Europeană se produc şi se aruncă aproximativ trei miliarde de tone de gunoi ! Odată cu acestea, importante cantităţi de materiale refolosibile se pierd deoarece numai o mică parte ajung să fie reciclate sau comercializate la mâna a doua.

Deşi se fac simţite unele schimbări de abordare, economia de azi rămâne în mare măsură una de tip liniear, în care resursele naturale şi energiile înglobate în materii prime şi produse finite sunt aruncate, mai devreme sau mai târziu, afectând tot mai mult mediul înconjurător.

Pentru a evita aceste pierderi de resurse, energie şi eforturi umane este necesară schimbarea de concepţie a proceselor de fabricaţie şi integrarea infrastructurilor inspirate din principiile economiei circulare.

Acest concept al lumii moderne înseamnă trecerea la o economie bazată pe reducerea consumului de energie şi materii prime, în care deşeurile rezultate din multitudinea de activităţi să aibă destinaţii precise încă din faza de proiectare, prin integrarea lor în spirala ciclică a reutilizării. Cu alte cuvinte, deşeurile care apar într-un proces de fabricaţie să constituie materii prime pentru un alt proces, prin implementarea de tehnologii verzi adecvate.

Tranziţia către economia circulară ar trebui să fie privită de mediul de afaceri şi de societate ca o oportunitate pentru înlăturarea blocajelor crizei economice traduse prin pierderea locurilor de muncă şi limitarea accesului la resursele de orice fel.

La nivelul întregii industrii europene se estimează economii uriaşe, de sute de miliarde de euro, numai prin reducerea cheltuielilor cu materiile prime.

Beneficiile trebuie privite şi din perspectiva avantajelor în planificarea şi asigurarea resurselor. Accesul la energia regenerabilă în locul celei obţinute din combustibili fosili epuizabili, la materialele recuperabile în locul celor importate, vor reduce cheltuielile şi vor diminua riscurile şi complicaţiile legate de operaţiunile de gestionare.

Soluţiile eco-inovatoare trebuie să devină preocuparea autorităţilor şi antreprenorilor ca răspuns la toate aceste provocări.

În acelaşi timp, conformarea cu legislaţia europeană revizuită necesită eforturi susţinute pentru îmbunătăţirea sistemelor de management, inclusiv pe cele de gestionare a deşeurilor.