Publisher

null 10 prioritati nationale de dezvoltare pentru o Romanie europeana

10 PRIORITĂŢI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE PENTRU O ROMÂNIE EUROPEANĂ


 

 

1. Afară cu RMGC şi Chevron din România!

Un proiect de lege care să interzică, la nivel european, exploatarea minieră cu cianuri și extragerea gazelor de şist prin fracturarea hidraulică. Nu cianurii, nu gazelor de șist!

2. O economie sustenabilă

Valorificarea optimă a resurselor naturale şi umane a României. Dezvoltarea durabilă înseamnă grijă pentru generațiile viitoare: investiţii în educaţia şi sănătatea populaţiei. România trebuie să devină exportatoare de produse, nu de resurse.

3. Economie liniară vs. economie circulară

Schimbarea modelului economic actual. Dacă cumpărăm-folosim-aruncăm, atunci natura nu poate ține pasul cu noi. România este codașa Europei în privinţa gestionării deșeurilor. Vrem reintroducerea în sistem a materialelor reciclabile pentru protejarea naturii şi creşterea economiei.

4. Combaterea sărăciei ca sursă de poluare

Sărăcia este o povară mentală care îmbolnăvește omul la fel de mult ca orice altfel de poluare. Combaterea sărăciei este una dintre inițiativele majore ale Uniunii Europene, iar Verzii luptă împotriva sărăciei şi a discriminării.

5. Noi locuri de muncă în industria verde

Investiţia în tehnologii prietenoase cu mediul, în produse şi servicii ecologice, trebuie scutită de taxe şi impozite. Locurile de muncă verzi sunt activităţi din domenii precum sectorul IT, cercetare-dezvoltare, agricultură, producţia manufacturieră şi serviciile, care contribuie substanţial la conservarea sau la refacerea calităţii mediului.

6. Transport și mobilitate

Șosele separate pentru bicicliști, piste pe stradă și extinderea transportului în comun până în zonele preorășenești înseamnă mai puțină poluare și sănătate. Milităm pentru iniţierea unei directive europene pentru a stabili obligativitatea pentru autorităţile publice locale (oraşe peste 50.000 de locuitori) de a construi o infrastructură integrată de transport cu bicicletele.

7. Food revolution. Alimentaţia sănătoasă

Sănătatea prin alimentație înseamnă combaterea culturilor modificate genetic (porumb, soia)  Dorim ca în ţările Uniunii Europene să fie interzise culturile de porumb modificat genetic, aşa cum se petrece deja în în Franţa, Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Grecia şi Austria.

8. Egalitatea de șanse

Românii sunt la fel de buni ca orice alt popor, de aceea trebuie respectați. Luptăm împotriva discriminării de orice fel (de gen, etnice, religioase), pentru șanse egale pe piața muncii și pentru un comportament adecvat față de românii de pretutindeni.

9. Guvernare electronică (E-gouverning)

Guvernare electronică de la administrație și până la vot. Avantaje: transparență, fără cozi, fără stres, fără defrişări pentru producţia de hârtie, cu plăți rapide, cu dezvoltarea pieței de muncă în domeniul IT şi cu implicarea cetățeanului în procesul de guvernare.

10. Nu construirii de noi centrale nucleare în Europa

Dorim înlocuirea urgentă a energiei pe bază de hodrocarburi cu energie nepoluantă, alternativă, regenerabilă: hidro, eoliană, solară, bio. Suntem adepţii închiderii treptate a centralelor nucleare. România trebuie să urmeze exemplul Germaniei: până în 2030 politica energetică naţională să se bazeze în mod real pe sursele regenerabile.