Partidul Verde din România se opune realizarii obiectivului – “ Construirea unei fabrici de etanol din celuloză“, proiect propus de firma S.C. Clariant Products S.R.L pentru a fi realizat in localitatea Podari jud. Dolj.

Comunicate de presă: 12/03/2019

Așa cum am informat anterior, firma Clariant, dorește să realizeze instalația de la Podari pe baza unor cercetări preliminarii efectuate in Germania într-o instalatie pilot. Dupa considerarea primului raport ca fiind necorespunzător, fapt consemnat si in presă ( Ziar de Craiova, 22 februarie 2019), a fost propus un al doilea raport de impact asupra mediului.

Noul document este o varintă copy-paste, ‘cosmetizată’ a primul raport, conținând modificări, fară explicatie ale unor detalii din primul raport, probabil, în incercarea de a se diminua, la nivel declarativ si din condei a nivelului de poluare. Partidul Verde consideră că si noul raport este nesatisfăcător, conține informații incomplete si/sau contradictorii, si necesită explicații intr-o dezbatere publică mediatizată.

Lecturând cele 280 pagini ale noului raport, rămân cateva aspect esnetiale, prezentate mai jos, care nu recomandă realizarea investitiei la scara industrială, doar pe baza unor studii experimentale.

1. Nu este rezolvata problema de fond, a emisiilor de noxe in atmosferă, incluzând emisia masivă a peste 60 mii tone pe an de CO2 care rezultă la producerea a 50 mii tone pe an de etanol din celuloză. Explicatiile oferite, precum faptul că nu este profitabilă captarea CO2 pentru investitor, nu il intereseaza pe cetățeanul român!

2. Se recunoaste că nivelul de poluare al apei Jiului ca urmare a functionarii fabricii ramăne moderat negativ.

4. De asemnea nu sunt prezentate studii referitoare la impactul asupra sanatății lucratorilor si al locuitorilor din zonă, de exemplu, la numai cca 140 m față de obiectiv se gaseste școala gimnazială din Podari.

4. Studiul nu prezinta modul de acțiune in situațiile de avarii cauzate de erori umane sau de fenomene naturale, de exemplu cutremur, inundatii sau seceta extrema.

5. Nu sunt oferite garantii căt si cine plătește costurile poluării in astfel de situații. Jiul este o apă curgătoare care are ca punct terminus fluviul Dunarea. Ca urmare, poluarea Jiului poate determina si pluarea fluviului si afectarea ecosistemelor asociate.

Partidul Verde consideră ca inainte de a se decide dacă se acordă sau nu autorizatia de mediu pentru aceasta investitie, este obligatorie organizarea unei debateri publice reale, mediatizată, cu un public corect informat si avizat, la care să participe, alături de specialiștii Clariant si specialiști români precum si autoritati locale si de mediu din zonă. In acest sens, Partidul Verde din România a transmis la data de 7 martie 2019, o solicitare scrisă APM Dolj.

Intr-un Comunicat de Presa anterior al Partidului Verde, se preciza ca intalnirea de la data de 6 noiembrie 2018 de la primăria Podari, când s-a discutat primul raport de impact de mediu, nu a avut caracterul unei dezbateri publice reale, in spiritual legii 86/2000

In plus, se precizează faptul că, asa cum rezultă din articolul publicat de 26 sept 2018 în cotidianul “Jurnalul Olteniei”, directorul executiv al APM Dolj s-a pronunțat în favoarea proiectului, înainte de a se supune dezbaterii publice raportul de impact asupra mediului la data de 6 noiembrie 2018.

Partidul Verde considera aceasta o incălcare a atribuțiilor unei agentii de mediu din România si va solicita ca organele abilitate ale statului sa ancheteze acest caz.

Partidul Verde din România, consideră ca prin ante-pronunțarea în favoarea proiectului, APM Dolj a contribut, de fapt, la manipularea opiniei cetățenilor sau chiar a descurajat participarea acestora la dezbateri. Atât primul raport de impact asupra mediului, cât si varianta ‘cosmetizată’ sunt aspecte necorespunzătoare care ridică semne de intrebare despre ‘bunavoința’ manifestată față de proiect, exprimată, anticipat, de autoritățile de mediu si de cele ale administrațiilor locale din zonă.

Președinte Partidul Verde din România,

Dr. ing. Adi-Maria Simoiu