Partidul Verde din România se opune realizarii investitiei “Construirea fabricii de producție a etanolului din celuloză”, proiect propus de S.C. Clariant Products Ro S.R.L. care urmează să se realizeze în localitatea Podari din județul Dolj

Știri: 25/02/2019

Dezacordul cu realizarea acestui obiectiv este susținut pe baza următoarelor argumente:
1. Proiectul nu a fost dezbatut cu publicul, in sensul Conventiei Aarhus privind accesul la informație,
participarea publicului la luarea de deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu. Convenția a
fost ratificată de Romănia conform legii 86/2000. Acest act normativ a fost flagrant incalcat prin
faptul ca autoritătile responsabile cu aplicarea acestuia nu au luat măsuri pentru ca să asigure o
participare reprezenativă a publicului, posibil afectat, la dezbaterea pentru evaluarea de impact
asupra mediului, dezbatere care a avut loc in localitatea Podari, jud Dolj la data de 6.11.2018. La
intrunire au fost prezente doar două persoane din judet, care au aflat despre proiect in ziua dezbaterii
din surse neoficiale. Unul dintre participanți, actualul presedinte al Partidului Verde din Romănia,
intâmplător cu expertiza in domeniu, a considerat ca nesastifăcătoare răspunsurile investitorului la
intrebarile referitoare la proiect si a solicitat agentiei de mediu să se consemneze că in forma
prezentată proiectul nu intrunește conditiile de mediu necesare aprobării investiției.
2. Proiectul prezintă un risc major de poluare a mediului, generând, confom descrierii de proiect,
o tona de CO2/tona de etanol, adică 60 mii tone de CO2/an conform capacitătii estimate de producție.
Se cunoaste efectul de sera al bioxidului de carbon cu efecte majore in schimbările climatice la nivel
mondial. Acordul de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015, are prevederi clare in ceea ce privește
reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Sudul României, in particular si jud Dolj este cunoscut
pentru riscul de deșertificare in viitorul apropiat, dacă nu se reduce poluarea din zonă.
3. Prin deversarea reziduurilor lichide in Jiu, chiar daca se intentioneaza construirea unei statii de
epurare, există riscul de a contamina sursa de apa potabila a locuitorilor din zona Craiovei si
localitati invecinate. La dezbatere s-a recunoscut ca intr-adevăr “ comunitatea de pesti” va avea de
suferit si s-a precizat ca element in favoarea proiectului ca deversarea deșeurilor lichide se va realiza
in aval in râul Jiu.
4. La dezbatere, investitorul a recunoscut ca nu are experienta in ceea ce priveste acest obiectiv,
singurele studii, preliminare, referitoare aceasta investiție au fost efectuate in Germania. Neaplicarea
investiției in Germania a fost justificată pe faptul că Germania “nu are paie”.
Partidul Verde din România consideră argumentele investitorului ca fiind insuficiente pentru
sustinerea prioectului si se opune categoric realizarii pe teritoriul Romăniei a acestei investitii
in forma propusă. In plus, Partidul Verde din Romania va informa verzii europeni pentru ca
impreună sa monitorizeze acest proiect.

Daca proiectul va suferi modificări, și se dorește în continuare realizarea acestei investiții, indiferent
de locatie, in România, solicităm ca dezbaterile ulterioare pentru evaluarea de impact asupra
mediului sa aibă loc cu repectarea in fapt a legii 86/2000, Convenția Aarhus.
Precizăm că, Partidul Verde din România susține ca imperios necesară crearea de noi locuri
de muncă. Atrage insă, atenția clasei politice majoritare că generarea de noi locuri de muncă
nu trebuie să se facă cu orice preț si pentru a justifica promisiuni electorale, mai ales unui
public neavizat. Implementarea unor proiecte poluante, fara o analiză atentă și responsabilă
din partea factorilor implicati si doar pentru a câstiga, eventual, capital electoral, pot aduce
prejudicii grave, imediate si pe termen lung, mediului si sanătății cetățenilor României si nu
numai.
Precizăm că, deși in in cadrul Universitătii din Craiova, exista specializarea necesară, biochimie
tehnologică, membrii comunitatii academice nu și-au exprimat poziția asupra acestui proiect.

Biroul de presă al Partidului Verde