Bomba cu ceas din sudul României – Centrala nucleară de la Kozlodui funcționează ilegal din 07.11.2017

Comunicate de presă: 04/12/2017

În perioada 23-26 noiembrie 2017 Partidul Verde din România a participat la cel de al 27-lea Consiliu al Partidului Verde European, care s-a desfăşurat la Karlstad în Suedia. Luând în considerare informații recente foarte îngrijorătoare referitoare la CNE centrala nuclear electrică de la Kozlodui (expirarea licenței de funcționare a reactorului 5 pe 7 noiembrie 2017) si proiectul CNE de la Belene din Bulgaria, Partidul Verde din România a propus Comitetului Verzilor Europeni o rezoluţie de urgenţă pe acest subiectRezoluţia a fost susţinută de Partidul Verde din Bulgaria, coaliţia antinucleră “Danube Region Nuclear Free” cu sediul la Viena şi ONG-uri din România si Bulgaria.

Deși Guvernul României trebuia să se implice în procesul de avizare a prelungirii funcționării centralei nucleare de la Kozlodui, conform convenției ESPOO privind consultările transfrontaliere în ce privește priectele nucleare, acesta nu a manifestat niciun interes în a se implica, ceea ce a permis guvernului bulgar să neglijeze o necesara poziție a României pe acest subiect.

Ca reacţie imediată si recomandând intervenţia de urgenţă la nivelul Parlamentului European în vederea luării de măsuri specifice de către Comisia Europeană, Partidul Verde European a transmis un comunicat de presă al cărui text, tradus în limba româna, este prezentat în continuare.

https://europeangreens.eu/content/bulgarian-authorities-must-act-secure-safety-kozloduy-nuclear-power-plant 

Autoritățile bulgare trebuie să acționeze în vederea securizării Centralei Nucleare Electrice de la Kozlodui, 26 Noiembrie 2017

Centrala nuclear electrică (CNE) de la Kozlodui din Bulgaria constituie o ameninţare imediată pentru populaţie si mediu dupa ce licenţa de funcţionare a reactorului numarul 5 (operațional pentru un maxim de 30 de ani), având tehnologie tip Cernobîl a expirat pe 7 noiembrie 2017. În prezent reactorul 5 funcționează ilegal fără să respecte actualele convenţii Europene (Espoo si Aarhus). Partidul Verde European solicită autorităților bulgare să acţioneze pentru a securiza CNE de la Kozlodui şi să accepte realizarea Raportului complet de Evaluare de Impact asupra Mediului în context transfrontalier (EIA).

Partidul Verde din Romania afirmă că Bulgaria a decis să prelungească durata de funcţionare a reactoarelor nr.5 si nr.6 fară nicio informare și dezbateri publice, ignorând solicitarea autorităților române (guvernele anterioare alianței PSD-ALDE) de a efectua un raport complet de evaluare a impactului asupra mediului. O echipă formată din 2 membri ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), 5 experți externi si 4 observatori au efectuat o recenzie tehnică asupra centralei de la Kozlodui și au indentificat 11 probleme în domenii fundamentale. nici una dintre aceste probleme nefiind abordată.

În notificarea Bulgariei asupra extinderii duratei de viață a reactorului 5 se afirmă, fără justificări, faptul că nu exista nici un risc transfrontalier Romania/ Bulgaria. Cea mai recentă evaluare asupra riscurilor unui cutremur arată că există o “predispoziție” către apariția unui incident sever. Cutremure de o magnitudine extremă au avut loc periodic în regiunea Kozlodui astfel: în 1908 (magnitudine 7.1), în 1940 (magnitudine 7.7), 1977 (magnitudine7.4), 1986 (magnitudine7.1) şi pe 30 si 31 Mai 1990 (magnitudine 6.9 si 6.4). Decizia Bulgariei de a nu efectua un Raport complet de Evaluare a Impactului asupra Mediului în context transfrontalier, reprezinta o violare flagranta a Conventiei Espoo.

Pe baza îngrijorărilor în ceea ce priveşte riscul unui accident sever la CN de la Kozlodui cu expunere asupra populației din regiune, este imperios necesar efectuarea de presiuni internaționale urgente asupra autorităților bulgare și române pentru a respecta Convențiile Espoo și Aarhus.

Acest demers a fost inițiat de verzii români și bulgari și susținut de coaliția ”Danube Region Nucler Free” cu sediul la Viena și alte ONG-uri importante din România și Bulgaria.

Partidul Verde European cere autoritaților bulgare securizarea Centralei Nucleare de la Kozlodui prin acceptarea efectuării Raportului complet de evaluare de impact asupra mediului înconjurător (EIA).

04.12.2017

Biroul de presă al Partidului Verde