“Exploatarea experimentală maschează o exploatare fără autorizare”

Știri: 30/05/2013

După cum bine ştim, în România, baza legală pentru emiterea autorizaţiilor referitoare la gaze este dată de Legea Petrolului 238/2004 în care gazele de şist nu se regăsesc!

Art. 1: Resursele de petrol situate în subsolul ţării şi al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internaţional şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.

Petrolul reprezintă substanţele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarţa terestră şi care, în condiţii de suprafaţă, se prezintă în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, sau lichidă, sub formă de ţiţei şi condensat.

Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia amestecurilor de gaz condensat.

Deci, in Art.1. al 3.din Legea 238/2004 , gazele de şist nu sunt prevazute, iar pe cale de consecinta, nu pot fi explorate-dezvoltate-exploatate si, implicit, nici autorizate pe teritoriul acestui stat membru al U.E. pentru ca, pur si simplu, nu sunt prevazute in lege.

 Din aceste considerente  este normal ca nici in codurile CAEN mentionate de dumneavoastra,  operatiunile de exploatare-exloatare sa nu aiba corespondent.

 Cu toate acestea, in urma ACORDURILOR PETROLIERE semnate de autoritatile române cu societatile concesionare , in baza carora autoritatile au emis autorizatii de EXPLORARE , SE CONSTATA:
Aceste acorduri conţin la Art. 1 –Definiţii, pagina 7, următoarea definiţie:
*Gaze naturale* sunt gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, gazele rezultate din extracţia amestecurilor de gaz condensat precum şi gaze neconvenţionale.

Dacă vom compara această definiţie – a gazelor naturale – consemnata in Art. 1, din ACORDURILE PETROLIERE cu definiţia gazelor naturale din Legea petrolului nr. 238/2004, Art. 1, alin (3), cu care trebuia să coincidă, se consta o completare, care nu este prevazuta de lege : “precum şi gaze neconvenţionale.”

Tot din Acordul PETROLIER semnat de autoritatile romane cu una dintre societatile straine concesionare , se constata la paragraful de la pg. 14:
ART. 7.3.1. Titularul va putea executa lucrari de explorare cu caracter de evaluare, inclusiv exploatare experimentală.

La fel la cap.” Definiţii” – pg. 7.„ Explorarea unui zăcământ se încheie prin operaţiunea de exploatare experimentală …. „ ,

          Aceasta mentiune – exploatare experimentala – contravine prevederilor Legii 238/2004, art.2,alin.15 si mai ales mascheaza o exploatare fara autorizare.

Constatam in acest moment ca reprezentanti oficiali ai statului roman, semnatari ai acordurilor petroliere, si-au facut un obicei de a completa, de capul lor, textul si intelesul legilor statului de drept numit ROMANIA.

 Eliberarea favorabila a avizului de mediu pe baza unor coduri CAEN precum codul 620 (extractia gazelor naturale) care dupa cum am aratat pote crea corespondente cu acele ACORDURI  PETROLIERE  semnate de autoritatile române cu societatile concesionare , in baza carora autoritatile au emis autorizatii de EXPLORARE.

 Prin urmare, atat timp cat legea nu are o prevedere clara asupra acestui aspect ne vedem in masura de a NU fi deacord cu eliberarea  favorabila a avizului de mediu.

 Rugăm să se tina  cont de decizia autoritatii locale prin Hotararea nr. 31 din 27.02.2013 privind interzicerea explorarii- dezvoltarii – exploatarii gazelor de sist prin metoda neconventionala, pe teritoriul comunei Ghiroda, jud. Timis.

 Art. 5.  Incalcarea prevederilor prezentei hotarari  reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda.

b) In caz de nesocotire a avertismentului scris, se aplica amenda contraventionala cuprinsa intre 35000 – 40000 RON.

 

 

Material trimis de consilierii locali şi membrii organizaţiei Ghiroda a Partidului Verde.